Do

Pan Mark Rutte
Premier Niderlandów
Haga, Niderlandy

CC

Hugo de Jonge, Minister Zdrowia Niderlandów

14 grudnia 2021 r., Heerlen

Przebieg naszej korespondencji

11 listopada 2021 r.

Nasz Apel do rządów Unii Europejskiej i USA

2 grudnia 2021 r.

Odpowiedź biura Premiera Rutte

14 grudnia 2021 r.
Nasza odpowiedź (na tej stronie)

14 grudnia 2021 r.

Lista faktów

Szanowny Premierze Rutte,

dziękuję za odpowiedź z dnia 2 grudnia 2021 roku [1], w której Pańskie biuro odpowiada na mój List otwarty z dnia 12 listopada. W tym Liście otwartym wezwałem Pana do natychmiastowego wstrzymania planów obowiązkowych szczepień szczepionkami RNA/DNA przeciwko COVID-19. To publiczne ostrzeżenie stało się konieczne w świetle nowych badań o potencjalnych krótko- i długoterminowych szkodach, jakie te szczepionki powodują w oprogramowaniu biologicznym (DNA) milionów zaszczepionych osób [Jiang et al, Viruses, 2021, 13, 2056 |2].

W minionych tygodniach mój List otwarty wsparło wielu obywateli Holandii, którzy uznali, że z naukowego punktu widzenia jego treść wyraża ich własne obawy dotyczące ryzyka związanego ze szczepieniami.  Ogólnokrajowy obieg tych informacji naukowych bez wątpienia przyczynił się do decyzji rządu holenderskiego [3] podjętej na początku tego tygodnia, aby nie podejmować żadnych nowych kroków w kierunku obowiązkowych szczepień tymi potencjalnie niebezpiecznymi szczepionkami.

Ale to nie wystarczy. Aby kategorycznie wykluczyć wszelkie przyszłe zagrożenia dla zdrowia milionów obywateli Holandii, uważam, że obowiązkiem Pańskiego rządu jest natychmiastowe poinformowanie obywateli o nowo odkrytych i potencjalnie daleko idących obawach dotyczących bezpieczeństwa stosowania tych opartych na RNA/DNA szczepionek przeciwko COVID-19.

Rząd holenderski nie zna faktów

Warto zauważyć, że te poważne i szeroko zakrojone zagrożenia dla zdrowia nie zostały upublicznione przez firmy farmaceutyczne produkujące szczepionki – lecz przez niezależnych naukowców. Jednakże nawet po opublikowaniu tych alarmujących odkryć naukowych, producenci szczepionek RNA/DNA nie wydali publicznego ostrzeżenia przed dalszym stosowaniem tych preparatów z powodu poważnych obaw o zdrowie. Co gorsza, producenci szczepionek pozostawili rządy, którym doradzają – w tym rząd Holandii – „w niewiedzy” na temat tych potencjalnie poważnych i powszechnych skutków ubocznych.

Takie nieodpowiedzialne zachowanie pozostawia poważne wątpliwości co do zaleceń, jakich te firmy udzielały rządowi holenderskiemu, a także co do informacji, jakie w przeszłości podawały one do wiadomości publicznej.

Niestety, ale Pana odpowiedź z 2 grudnia dowodzi, że ani Pan, ani Pański rząd nie zrozumieliście potencjalnie dalekosiężnych i długoterminowych skutków ubocznych stosowania szczepionek przeciw COVID-19 opartych na RNA/DNA – lub co gorsza, zostaliście wprowadzeni w błąd przez producentów szczepionek.

W swojej odpowiedzi na mój List zasadniczo powtarza Pan narrację firm farmaceutycznych, negując po prostu zagrożenia dla zdrowia związane ze szczepionkami RNA/DNA. W świetle nowych faktów naukowych dotyczących potencjalnie poważnych skutków ubocznych, ryzykuje Pan w ten sposób podważenie wiarygodności całego Pańskiego rządu i jego zaangażowania w ochronę interesów zdrowotnych Holendrów. Co pomyślą obywatele Holandii, kiedy zobaczą dalsze poparcie Pana i ministra de Jonge w telewizji podczas nadchodzących konferencji prasowych dla tych potencjalnie szkodliwych szczepionek?

W celu umożliwienia obywatelom Holandii i Pańskiemu rządowi podjęcia odpowiedzialnych decyzji w zakresie zdrowia publicznego w celu zakończenia pandemii i zapobiegnięcia długotrwałym szkodom zdrowotnym dla Holendrów, zdecydowałem się szczegółowo odnieść się do argumentów, które przedstawia Pan w swojej odpowiedzi w załączonej LIŚCIE FAKTÓW [4].

 

Rząd holenderski tworzy zasady i prawa w oparciu o błędne informacje naukowe

Jeżeli rząd holenderski nadal będzie promował szczepionki przeciw COVID-19 oparte na RNA/DNA jako „jedyny sposób” na zakończenie pandemii koronawirusa, to będzie wprowadzał w błąd społeczeństwo. Nawet Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) [5] ostrzega, że miliony ludzi, którzy są już zaszczepieni, nie powinni ulegać „fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa”, że te szczepienia ochronią ich przed infekcją wirusem COVID-19. WHO informuje w ten sposób, że osoby zaszczepione mogą nie tylko zostać zakażone koronawirusem mimo szczepienia – ale że mogą być też nosicielami tej choroby.

Kolejnym  rzekomym „uzasadnieniem” dla promowania potencjalnie szkodliwych szczepionek opartych na RNA/DNA jest argument, że w walce z pandemią nie mamy alternatyw. To stwierdzenie również wprowadza w błąd. Skuteczne i znacznie bezpieczniejsze metody pomocy w walce z pandemią COVID-19 są łatwo dostępne i obejmują szczepienia martwymi (atenuowanymi) koronawirusami, przeciwciała monoklonalne, opracowane naukowo formuły mikroskładników odżywczych i inne. Wiele z tych metod powinno być oferowanych już teraz jako skuteczna i bezpieczna alternatywa wobec ryzykownych szczepionek genowych.

Innym szeroko rozpowszechnionym argumentem, którym zwolennicy szczepionek RNA/DNA próbują przekonać swoich obywateli do akceptacji takich szczepień, jest powoływanie się na obowiązkowe szczepienia w bardziej zaludnionych krajach sąsiednich, np. w Niemczech. Jednakże większa liczebność tego kraju to nie jedyna cecha Niemców. Kraj ten jest również największym na świecie eksporterem leków i szczepionek oraz jednym z największych finansowych beneficjentów globalnego biznesu na szczepionkach opartych na RNA.

 

Odpowiedzialność rządu holenderskiego w tej sytuacji

Premierze Rutte! Ufam, że rozpoczęty przez nas publiczny dyskurs naukowy na temat nieobliczalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem szczepionek RNA/DNA przeciwko COVID-19 wzmocni głosy rozsądku w społeczeństwie holenderskim i w Pańskim rządzie. Ten publiczny dialog naukowy musi mieć na celu powstrzymanie dalszego stosowania obecnych szczepionek opartych na RNA/DNA – oraz wszelkich zaleceń dotyczących tak zwanych szczepień przypominających – do czasu, gdy poważne obawy dotyczące zdrowia związane obecnie z tymi szczepionkami zostaną bezspornie rozstrzygnięte przez niezależnych naukowców, którzy pozostają poza wpływem producentów szczepionek i ich „ekspertów”.

W mojej korespondencji z Panem i Pańskim rządem kieruję się szacunkiem dla Pańskiego urzędu i dla odpowiedzialności, jaką Pan ponosi. Mamy wspólne zadanie, aby rozwiązać tę sprawę również w interesie coraz większej liczby osób, które już zostały poszkodowane przez otrzymanie szczepionek przeciw COVID-19 na bazie RNA/DNA – jak również tych, które mogą zostać poszkodowane w przyszłości, jeśli teraz nie zostaną podjęte zdecydowane działania w celu zaprzestania takich szczepień.

Z poważaniem,

dr med. Matthias Rath