Aan

De heer Mark Rutte
Minister-president, Nederland
Den Haag

CC

Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid van Nederland

14 december 2021, Heerlen

Tijdlijn

11 november 2021
Our emergency letter

2 december 2021
Response from Rutte Office

14 december 2021
Our Response (staat op deze pagina)

14 december 2021
Fact Sheet

Geachte heer Rutte,

Hartelijk dank voor uw reactie d.d. 2 december 2021 [1], waarin uw kabinet ingaat op mijn Spoedbrief van 12 november. In die Open Brief riep ik u op onmiddellijk te stoppen met alle plannen voor verplichte vaccinatie met RNA/DNA anti-COVID-19 vaccins. Deze publieke waarschuwing werd noodzakelijk in het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens over de mogelijke schade op korte en lange termijn die deze vaccins veroorzaken in de biologische software (DNA) van miljoenen gevaccineerde mensen [Jiang et al, Viruses, 2021, 13, 2056 | 2].

In de afgelopen weken heeft steun van vele Nederlandse burgers voor deze Open Brief, uw regering bereikt, die vonden dat de inhoud ervan vanuit wetenschappelijk oogpunt hun eigen zorgen over het risico van deze vaccins verwoordde.  De landelijke verspreiding van deze wetenschappelijke informatie heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het besluit van de Nederlandse regering [3] eerder deze week om geen verdere stappen op weg naar verplichte vaccinatie met deze mogelijk onveilige vaccins op te leggen.

Maar dit is niet genoeg. Om mogelijke grootschalige toekomstige gezondheidsrisico’s voor miljoenen Nederlandse burgers categorisch uit te sluiten, acht ik het de verantwoordelijkheid van uw regering om de Nederlandse bevolking onmiddellijk te informeren over de nieuw ontdekte en mogelijk verstrekkende veiligheidsrisico’s van deze op RNA/DNA gebaseerde anti-COVID-19 vaccins.

De Nederlandse regering kent de feiten niet

Het is opmerkelijk dat deze potentieel ernstige en wijdverspreide gezondheidsrisico’s niet werden gepubliceerd door de farmaceutische bedrijven die deze vaccins produceren – maar door onafhankelijke wetenschappers. Zelfs nadat deze alarmerende wetenschappelijke bevindingen waren gepubliceerd, hebben de producenten van deze RNA/DNA-verwante vaccins nog steeds nagelaten een openbare waarschuwing te doen uitgaan tegen verder gebruik ervan, wegens ernstige gezondheidsrisico’s. Erger nog, de vaccinproducenten lieten de regeringen die zij adviseren – waaronder uw eigen regering – kennelijk “in het ongewisse” over deze mogelijk ernstige en wijdverbreide bijwerkingen.

Dergelijk onverantwoordelijk gedrag laat ernstige twijfel bestaan over het advies dat deze bedrijven aan uw regering hebben gegeven, alsmede over de informatie die zij in het verleden aan het publiek hebben verstrekt.

Helaas toont uw antwoordbrief aan mij van 2 december aan, dat noch u, noch uw regering de potentieel verstrekkende en langdurige bijwerkingen van op RNA/DNA gebaseerde anti-COVID-19 vaccins volledig hebben begrepen – of erger nog, door de vaccinfabrikanten op het verkeerde been zijn gezet.

In uw antwoordbrief herhaalt u in wezen het verhaal van deze farmaceutische bedrijven door de gezondheidsrisico’s van hun RNA/DNA-vaccins eenvoudigweg te ontkennen. In het licht van de nieuwe wetenschappelijke feiten over mogelijk ernstige bijwerkingen, riskeert u daarmee de geloofwaardigheid van uw hele regering te ondermijnen en haar toezegging om in de eerste plaats de gezondheidsbelangen van het Nederlandse volk te beschermen. Wat zal het Nederlandse volk denken wanneer het tijdens de komende persconferenties op de nationale televisie verdere pleidooien van u en de heer de Jonge voor deze potentieel schadelijke vaccins ziet?

Om het Nederlandse volk en uw regering in staat te stellen verantwoorde volksgezondheidsbeslissingen te nemen om de pandemie te beëindigen, en om langdurige gezondheidsschade voor het Nederlandse volk te voorkomen, heb ik besloten om in de bijgevoegde Factsheet [4] gedetailleerd in te gaan op de argumenten die u in uw antwoordbrief aanvoert.

 

De Nederlandse regering maakt regels en wetten gebaseerd op misplaatste wetenschappelijke informatie

Als de Nederlandse regering doorgaat met het promoten van RNA/DNA-gebaseerde anti-COVID-19 vaccins als de ‘enige manier’ om de coronavirus pandemie te beëindigen, misleidt zij het Nederlandse volk. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) [5] waarschuwt dat de miljoenen mensen die al gevaccineerd zijn, geen “vals gevoel van veiligheid” moeten ontwikkelen dat deze vaccinaties hen tegen verdere COVID-19 infecties zullen hebben beschermd. De WHO deelt daarmee mee dat gevaccineerde personen niet alleen besmet kunnen worden met coronavirussen ondanks het feit dat zij gevaccineerd zijn – maar ook kunnen dienen als verdere overbrengers van deze pandemische ziekte.

Een andere “rechtvaardiging” voor de verdere bevordering van potentieel schadelijke vaccins op basis van RNA/DNA is het argument dat er geen alternatieven voorhanden zijn in de strijd tegen de pandemie. Ook deze bewering is misleidend. Doeltreffende en veel veiliger benaderingen om de COVID-19-pandemie te helpen bestrijden zijn gemakkelijk beschikbaar en omvatten vaccinatie met dode (verzwakte) coronavirussen, monoklonale antilichamen, wetenschappelijk onderbouwde micronutriënten, en andere. Veel van deze benaderingen zouden onmiddellijk moeten worden aangeboden als doeltreffende en veilige alternatieven voor risicovolle vaccins.

Een ander wijdverbreid argument waarmee de voorstanders van RNA/DNA-vaccins hun burgers proberen te overtuigen om dergelijke vaccinaties te aanvaarden, is door te verwijzen naar verplichte vaccinatiecampagnes in meer bevolkte buurlanden, bijv. Duitsland. Een grotere populatie is echter niet het enige kenmerk van dit land – het is ook ’s werelds grootste exporteur van farmaceutische middelen en vaccins en een van de grootste financiële begunstigden van de wereldwijde handel in op RNA gebaseerde vaccins.

 

De verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering in deze situatie

Mijnheer Rutte, ik vertrouw erop dat de openbare wetenschappelijke dialoog die wij zijn begonnen over de onberekenbare risico’s van RNA/DNA anti-COVID-19 vaccins, de stemmen van de rede binnen de Nederlandse samenleving en binnen uw regering zal versterken. Deze openbare wetenschappelijke dialoog moet gericht zijn op het stoppen van elk verder gebruik van de huidige vaccinaties met RNA/DNA-gebaseerde vaccins – en alle aanbevelingen voor zogenaamde ‘booster’ vaccinaties – totdat de ernstige gezondheidsproblemen die nu geassocieerd worden met deze gen-gebaseerde vaccins onbetwistbaar zijn opgelost door onafhankelijke wetenschappers die buiten de invloed van vaccinfabrikanten en hun ‘experts’ staan.

Mijn correspondentie met u en uw regering wordt geleid door respect voor uw ambt en voor de verantwoordelijkheid die u draagt. Wij delen de taak om deze zaak op te lossen, ook in het belang van een toenemend aantal mensen dat reeds schade heeft ondervonden door het ontvangen van op RNA/DNA gebaseerde anti-COVID-19 vaccins – alsmede van degenen die in de toekomst schade zouden kunnen ondervinden als er nu geen beslissende maatregelen worden genomen om dergelijke vaccinaties te stoppen.

Hoogachtend,

Dr. M. Rath