Należy natychmiast zaprzestać szczepień szczepionkami RNA (Pfizer/Moderna) i DNA (Johnson & Johnson/AstraZeneca) z powodu możliwych skutków ubocznych!

Najnowsze badanie wykazało, że obecnie stosowane szczepionki oparte na DNA i RNA, które kodują białko SPIKE wirusa, mogą wywoływać, bardzo niebezpieczne skutki uboczne, które do tej pory były nieznane. W badaniu, opublikowanym w czasopiśmie naukowym „Viruses”, naukowcy z Uniwersytetów w Sztokholmie i Umea (Szwecja) dowiedli, że białko SPIKE koronawirusa SARS-CoV-2 po wstrzyknięciu do organizmu człowieka może dotrzeć do jądra komórki i hamować tam naprawę uszkodzeń DNA.

Skuteczna naprawa DNA – biologicznego oprogramowania każdej komórki – jest niezbędna do utrzymania naszej adaptacyjnej odporności, która zapewnia nam długotrwałą ochronę przed wirusami. Natychmiastowa naprawa takich uszkodzeń DNA jest podstawą naszego zdrowia, a wyłączenie tej niezbędnej funkcji naprawczej jest znane z wielu chorób, w tym raka.

Naukowcy ostrzegają, że ich wyniki wskazują na znaczne ryzyko długotrwałych poważnych skutków ubocznych szczepień na COVID, ponieważ obecnie stosowane szczepionki wprowadzają do komórek białko SPIKE, lub indukują jego częściową lub całościową produkcję

Szczepienie szczepionką przeciw koronawirusowi na bazie RNA lub DNA można przyrównać do wyłączenia programu służącego do naprawy komputera, który właśnie został zainfekowany wirusem.

Co istotne, te nowe badanie pojawia się w momencie, gdy politycy – pod naciskiem producentów tych opatentowanych w Unii Europejskiej i USA szczepionek – wzywają do powszechnych obowiązkowych szczepień, w tym również dzieci w wieku przedszkolnym

Jako naukowiec i lekarz z dużym doświadczeniem w opracowywaniu szczepionek czuję się w obowiązku zwrócić się w tym momencie do światowych decydentów politycznych, aby wstrzymali całkowicie dalsze stosowanie preparatów opartych na DNA i RNA do czasu, gdy szkodliwe i zagrażające życiu długofalowe skutki uboczne tych szczepionek zostaną właściwie ocenione, i pojawią się ich bezpieczne odpowiedniki. Każda inna decyzja będzie nieodpowiedzialna i – świadomie – zagraża zdrowiu i życiu milionów ludzi.

Decyzja ta jest tym bardziej uzasadniona, ponieważ istnieją skuteczne i bezpieczne metody leczenia COVID.

Oparte na nauce zdrowie naturalne jako skuteczny i bezpieczny środek zdrowia publicznego

Oto naukowe fakty na temat skutecznej roli mikroelementów w powstrzymaniu pandemii koronawirusa:

  1. Pandemia COVID-19 ogranicza się wyłącznie do ludzi. Inne gatunki mogą się zarazić wirusem SARS-CoV-2, ale nie chorują i nie umierają z powodu tej infekcji. Najważniejszą genetyczną różnicą pomiędzy ludźmi a wszystkimi innymi gatunkami jest nasza niezdolność do wytwarzania witaminy C we własnym organizmie.
  2. Jak dotąd, wysokodozowana witamina C pozostaje jedynym podejściem terapeutycznym, które, jak wykazano klinicznie, znacząco zmniejsza śmiertelność z powodu zaawansowanego stadium COVID-19. [Wuhan Study]
  3. Nasze badania potwierdziły, że synergia witaminy C z innymi mikroelementami może hamować wszystkie kluczowe mechanizmy infekcji koronawirusowej (grafika).

Wyniki te zostały opublikowane w renomowanym czasopiśmie European Journal of Biology and Biotechnology i są ogólnodostępne na całym świecie.

Niniejszym apeluję do Państwa, aby:

  1. Natychmiast zaprzestać szczepień szczepionkami przeciw koronawirusowi opartymi na RNA lub DNA, które kodują białko SPIKE tego wirusa.
  2. Rozpocząć badania w sprawie skutków ubocznych wszystkich szczepionek stosowanych w Polsce – niezależnie od producenta.
  3. Wykorzystać postęp w badaniach nad mikroskładnikami odżywczymi i zdrowiem publicznym do walki z pandemią. Jest to sposób skuteczny, bezpieczny i przystępny cenowo.
  4. Wdrożyć programy zdrowia publicznego wykorzystujące korzyści płynące ze stosowania mikroskładników odżywczych w celu zapobiegania infekcjom koronawirusem i ogólnej poprawy odporności.

W osiągnięciu tego celu nasz Instytut oferuje bezpłatnie każdemu rządowi na świecie całą naszą wiedzę na temat naturalnej kontroli pandemii koronawirusa.

Z poważaniem,
dr Matthias Rath

Materiały źródłowe:

1. Jiang H., Mei Y.-F. SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro. Viruses 2021, 13, 2056. https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056
2. Zhang J., Rao X., Li Y. Pilot Trial of High-dose vitamin C in critically ill COVID-19 patients, 23 September 2020, PREPRINT (Version 2). https://www.researchsquare.com/article/rs-52778/v2
3. Goc A., Ivanov V., Ivanova S., Chatterjee M., Rath M., Niedzwiecki A. Simultaneous Inhibition of SARS-CoV-2 Infectivity by a Specific Combination of Plant-derived Compounds. European Journal of Biology and Biotechnology, 2021. https://www.ejbio.org/index.php/ejbio/article/view/258

Mogą Państwo wesprzeć ten apel dr Ratha wysyłając go do Premiera i Prezydenta Polski. Ich adresy mailowe można znaleźć na stronie Fundacji dr Ratha pod adresem www.drrathfoundation.org