List dr Ratha do głów państw

Nowe mutacje koronawirusa wymuszają natychmiastową zmianę kierunku badań i strategii w zakresie zdrowia publicznego, w celu zmniejszenia dalszego cierpienia ludzi i szkód gospodarczych a w ostateczności, aby uniknąć katastrofy całej ludzkości

 


Szanowny Panie Prezydencie Duda,

 

niniejszym zwracam się do Pana, oferując pomoc w przezwyciężeniu ograniczeń obecnych strategii zdrowia publicznego w zwalczaniu pandemii koronawirusa w Polsce – zwłaszcza w świetle szybko pojawiających się mutacji wirusa.

Jestem założycielem niezależnego Instytutu Badawczego non-profit prowadzącego badania medyczne. Nasz zespół naukowców i lekarzy współpracował z dwukrotnym laureatem Nagrody Nobla Linusem Paulingiem. Dr Pauling był jednym z najwybitniejszych naukowców XX wieku. Jego odkrycia obejmowały obszary immunologii, struktur białkowych, a także badania nad pierwszą znaną chorobę genetyczną – anemię sierpowatą. W późniejszych latach dr Pauling interesował się również rolą mikroelementów w walce z chorobami wirusowymi, w tym z grypą i wirusem ludzkiego niedoboru odporności (HIV).

W ciągu ostatnich dwóch dekad nasz zespół badawczy kontynuował tę przełomową pracę dr Paulinga w badaniach w obszarze zdrowia naturalnego i zastosował ją ostatnio w globalnych wysiłkach na rzecz opanowania pandemii koronawirusa.

Pandemia koronawirusa i ograniczenia obecnych strategii szczepień

Pandemia koronawirusa w bezprecedensowy sposób zagraża życiu ludzkiemu, gospodarce Polski oraz całego świata. Podczas gdy zaczęto właśnie stosować pewne szczepionki w nadziei, że pomogą one w zwalczaniu infekcji koronawirusa, to jednak szybko rozwijające się nowe mutacje wirusa zagrażają już wielu krajom kolejną falą pandemii.

Pomimo twierdzeń podawanych w mediach przez producentów szczepionek, że ich produkty „zadziałałyby” również przeciwko nowym mutacjom koronawirusa, to nie ma ani jednego naukowego dowodu – w postaci badania klinicznego – na to, że szczepionki te zostały faktycznie przetestowane u pacjentów zakażonych takowymi mutacjami.

W obecnej sytuacji, gdy pewne grupy interesów wpływają na podejmowanie decyzji politycznych i dominują w kreowaniu opinii publicznej, to niezbędna jest analiza tych interesów, a przede wszystkim pokazanie alternatywnych rozwiązań dotyczących sposobu powstrzymania obecnej pandemii i wszystkich jej mutacji.

 

Fakty naukowe zrozumiałe dla każdego

 • Stała mutacja wirusa – niewielka modyfikacja jego budowy (sekwencji genetycznej) – nie jest wyjątkiem, ale regułą w świecie wirusów. Mutacje wirusowe nie są przypadkowe, ale są mechanizmem przetrwania, który pozwala wirusom „przechytrzyć” układ odpornościowy istot żywych (żywicieli), w tym również ludzi. Na przykład wirus grypy mutuje tak regularnie, że praktycznie w każdym sezonie grypowym konieczne jest opracowanie nowych szczepionek, ponieważ zmutowany wirus staje się odporny na ich wcześniejsze wersje.
 • Koronawirus szybko mutuje. Tylko w ciągu roku trwania obecnej pandemii wystąpiło już kilka mutacji, w tym w Wielkiej Brytanii i Republice Południowej Afryki. Te pierwsze mutacje to tylko „wierzchołek góry lodowej”, ponieważ każda nowa mutacja zagraża ludzkości wybuchem nowej pandemii.
 • Obecnie na świecie promuje się kilka szczepionek, które mają pomóc w zwalczaniu pandemii koronawirusa – wszystkie one zostały jednak opracowane przeciwko podtypowi koronawirusa, który pojawił się w Chinach pod koniec 2019 roku. Jednak przy każdej pojawiającej się nowej mutacji zupełnie niewiadomym jest, czy te szczepionki będą również chronić przed tym zmodyfikowanym wirusem.
 • Nawet jeśli okaże się, że obecnie dostępne szczepionki zapewniają pewną ochronę przed tą czy inną nową mutacją, to przyszłe mutacje koronawirusa prawie na pewno łatwo sobie z nimi poradzą. Przewidywalną konsekwencją jest więc, że przy każdej nowej mutacji świat będzie narażony na kryzys podobny do tego, którego doświadcza obecnie od początku 2020 roku.

Dylemat producentów szczepionek

 • Wszystkie promowane obecnie szczepionki ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i niektórych krajów europejskich są produkowane przez firmy farmaceutyczne, które uzyskują zwrot z inwestycji (ROI) poprzez opatentowanie tychże produktów.
 • Aby uzyskać jak największy zwrot z inwestycji dla swoich udziałowców, firmy farmaceutyczne wykorzystują armię lobbystów w medycynie i mediach po to, aby decydenci polityczni oraz ogół społeczeństwa wierzyli że:
  1. szczepionki, które wprowadzają na rynek były postrzegane jako jedyne rozwiązanie dla obecnej pandemii koronawirusa;
  2. obecnie dostępne szczepionki były postrzegane jako skuteczne przeciwko wszystkim mutacjom wirusa – nawet jeśli nie są dostępne żadne dane z badań klinicznych, a media przejmują w tej sytuacji rolę ekspertów naukowych;
  3. każde inne podejście naukowe skutecznego zwalczania pandemii koronawirusa musi zostać publicznie zdyskredytowane jako tzw. „fake news”.

   

 • Najskuteczniejszym sposobem sprawowania przez producentów szczepionek kontroli nad procesem podejmowania decyzji politycznych oraz światową debatą publiczną jest zachowanie w absolutnej tajemnicy tzw. „kodu źródłowego” ich szczepionki. Używając argumentów „informacji zastrzeżonych” i „ochrony patentowej”, korporacje zabezpieczają w ten sposób swój „monopol wiedzy” jako podstawę do posiadania przez nie całkowitej kontroli.
 • Ta strategia zachowania tajemnicy korporacyjnej ma daleko idące konsekwencje – zwłaszcza w świetle szybko mutującego koronawirusa, bowiem warunkiem wstępnym zwalczania dużej liczby mutacji koronawirusów, w oparciu o strategię szczepień, jest otwarta, międzynarodowa wymiana informacji naukowych na temat dokładnej struktury szczepionek. Zatajenie tych istotnych informacji blokuje niejako wysiłki ludzkości w walce z pandemią koronawirusa.
 • Biorąc pod uwagę fakt, że zasadniczo wszystkie badania dużych korporacji nad szczepionkami podczas obecnej pandemii zostały sfinansowane z pieniędzy podatników, taka „strategia utajniania” realizowana właśnie przez producentów szczepionek, nie tylko zagraża życiu milionów ludzi, ale jest ona wręcz politycznie niedopuszczalna i nieetyczna.

Przedstawione powyżej fakty powinny być sygnałem ostrzegawczym dla Pana, jako osoby podejmującej decyzje polityczne, a także dla wszystkich obywateli Polski, aby uzmysłowić sobie sprawę z impasu, w jakim znalazła się szczepionka, która pozwoliłaby zakończyć obecną pandemię.

 

W tej sytuacji istnieje obiektywna i pilna potrzeba określenia nowych celów naukowych jako podstawy skutecznej i trwałej ochrony ludzkości przed pandemiami koronawirusów.

 


 

Oparta na naukowych podstawach, bezpieczna i przystępna cenowo strategia zapobiegania wszelkim mutacjom koronawirusa

Istnieje tylko jeden naukowo przekonywujący, politycznie odpowiedzialny – i przede wszystkim logiczny – sposób na przezwyciężenie ograniczeń obecnych strategii walki z pandemią koronawirusa: Międzynarodowy nacisk naukowy musi zostać przesunięty z prób identyfikacji szczepionek przeciwko rosnącej liczbie mutacji koronawirusa na badanie uniwersalnych mechanizmów obronnych, dzięki którym ludzkie komórki będą w stanie bronić organizm przed potencjalnie wszystkimi podtypami i mutacjami koronawirusa.

Od początku wybuchu obecnej pandemii międzynarodowe środowisko naukowe koncentruje się na opracowaniu szczepionki, która jest w stanie zablokować wiązanie się koronawirusa z receptorem komórkowym (ACE2) – „kotwicą” (punktem zaczepowym) wirusa i jego „drzwiami wejściowymi” na powierzchni ludzkich komórek – poprzez które wirus infekuje ludzki organizm. Wada tej strategii jest oczywista: wysoki odsetek mutacji koronawirusa będzie wymagał opracowywania ciągle nowych szczepionek, aby mieć jakąkolwiek szansę opanowania przyszłych pandemii wynikających z różnych wariantów koronawirusa.

Przewidując ten problem, nasz zespół badawczy od początku wybuchu pandemii wybrał podejście naukowe, które obiecuje chronić ludzi na całym świecie przed potencjalnie wszystkimi mutacjami koronawirusa – obecnymi i przyszłymi. Aby osiągnąć ten cel, nasz zespół badawczy badał mechanizmy obronne, dzięki którym ludzkie komórki chronią się przed atakami wszelkiego rodzaju koronawirusów, a także biologiczne molekuły, które regulują te procesy.

Na początku naszych prac badawczych skupiliśmy się na zmniejszeniu liczby (ekspresji) powierzchniowych receptorów komórkowych ACE2 – bram wejściowych dla wszystkich znanych podtypów koronawirusów. Następnie badaliśmy wpływ działania mikroelementów na hamowanie innych kluczowych komórkowych mechanizmów infekcji koronawirusami.

Istnieje tylko jedna kategoria substancji, które mogą wykonać tak kompleksowe zadanie, jak regulacja oprogramowania komórkowego (DNA), obniżanie produkcji białek potrzebnych do zakażenia koronawirusem (receptory ACE2), a także ograniczanie całego szeregu działań enzymów wykorzystywanych  przez wirusa w celu replikacji w ludzkich komórkach. Substancje te nazywamy mikroskładnikami odżywczymi i kategoria ta zawiera m. in. witaminy, minerały oraz inne naturalne, bioaktywne cząsteczki.

Nasze wszechstronne badania pozwoliły określić najskuteczniejsze bioaktywne molekuły w obronie przed infekcją koronawirusową ludzkich komórek. Ponadto, nasze badania wykazały, że te naturalne cząsteczki, gdy są stosowane w określonych proporcjach, to są najskuteczniejsze w zakłócaniu kluczowych mechanizmów infekcji koronawirusowej, które umożliwiają synergistyczną interakcję poszczególnych składników.

Specyficzne formuły mikroelementów są w stanie znacząco hamować wszystkie znane kluczowe mechanizmy infekcji koronawirusowych jednocześnie, w tym wpływają na:

 1. Znaczne hamowanie wiązania się białek powierzchniowych koronaawirusa (SPIKES) z receptorami ACE2 na powierzchni ludzkich komórek.
 2. Znaczne hamowanie produkcji receptorów ACE2 przez komórki ludzkiego organizmu, co ogranicza wiązanie się koronawirusa z tymi komórkami i zmniejsza szanse na zakażenie.
 3. Znaczne hamowanie wydzielania wszystkich kluczowych białek (enzymów) biorących udział w pobieraniu oraz namnażaniu się koronawirusów wewnątrz ludzkich komórek.
 4. Znaczący wzrost prawidłowej funkcji układu odpornościowego, w tym produkcji komórek obrony immunologicznej (leukocytów), ich zdolności do migracji do miejsca zakażenia, (chemotaksja), oraz usuwania wirusów i innych czynników zakaźnych (fagocytoza).

Poniższa grafika podsumowuje istotną konieczność reorientacji międzynarodowych badań w celu zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia kompleksowej kontroli nad pandemią koronawirusa.

Cel strategii szczepień:

Blokowanie jednego podtypu koronawirusa

Strategia szczepień przeciwko pandemii koronawirusa

Wszystkie stosowane obecnie szczepionki, które obiecują pomoc w powstrzymaniu teraźniejszej pandemii zostały opracowane przeciwko podtypowi koronawirusa, który po raz pierwszy pojawił się w Chinach pod koniec 2019 roku.

Ponieważ przeciwciała w szczepionce są specjalnie projektowane przeciwko powierzchniowym strukturom (SPIKES) danego specyficznego podtypu wirusa koronawirusa, to dlatego obecne szczepionki nie chronią przed mutacjami wirusowymi.

Producenci obecnie promowanych szczepionek są w pełni świadomi, że każda nowa mutacja koronawirusa może uczynić ich produkty nieskutecznymi. Dlatego twierdzą oni jedynie, że ich obecne szczepionki „zadziałałyby” również przeciwko nowym mutacjom – ale bez żadnego dowodu w postaci badania klinicznego z pacjentami zakażonymi zmutowanym wirusem. Nawet jeśli okaże się, że niektóre z dotychczas opracowanych szczepionek antykoronawirusowych mogłyby zapewnić pewną ochronę przed taką czy inną mutacją koronaawirusową, każda nowa mutacja (oznaczona na grafice jako „XY”) może potencjalnie zainfekować pacjentów, którzy już zostali zaszczepieni. Tak więc przy każdej nowej mutacji wirusa ludzkość będzie narażona na ryzyko przeżycia podobnego lub nawet większego kryzysu niż ten, który wystąpił w wyniku pandemii Covid-19.

Strategia stosowania mikroskładników odżywczych przeciwko pandemii koronawirusa

Wzmacnianie obrony komórek ludzkiego ciała przed ataki ze wszystkich podtypów koronawirusów.

Strategia stosowania mikroskładników odżywczych przeciwko pandemii koronawirusa

Zastosowanie mikroelementów do walki z pandemią koronawirusa przyjmuje zupełnie inne podejście niż w przypadku szczepionek. Mikroskładniki wykorzystują swoją bioaktywną zdolność do wzmacniania odporności komórek organizmu na wirusy i inne czynniki zakaźne.

Nasze badania dowodzą, że określone formuły mikroelementów (przedstawione na powyższej grafice jako malutkie czarne trapezy) są skuteczne w walce z koronawirusem. Te specyficzne formuły mikroskładników odżywczych są w stanie zahamować wszystkie kluczowe mechanizmy infekcji koronawirusowej ludzkich komórek. Obejmuje to hamowanie wiązania się wirusa z powierzchnią komórki, wnikania do niej, a także namnażania się wirusa wewnątrz komórki. Ponadto mikroskładniki odżywcze są znane z tego, że wzmacniają ogólne mechanizmy obronne układu odpornościowego. Obejmuje to produkcję komórek odpornościowych, ich migrację do miejsca zakażenia oraz ich zdolność do zabijania oraz usuwania wirusów i innych czynników zakaźnych (fagocytoza).

Szczegóły dotyczące tych przełomowych badań są udokumentowane na stronach internetowych podanych poniżej.


 

Podsumowując, mikroskładniki odżywcze jednocześnie hamują kilka kluczowych mechanizmów wykorzystywanych przez koronawirusa do infekcji ludzkich komórek, w szczególności wiązanie się wirusa z receptorami powierzchniowymi komórek, wchłanianie (internalizacja) wirusa do komórek oraz jego rozmnażanie się (replikacja wirusowa) wewnątrz tychże komórek. Ponadto mikroelementy są jedynymi znanymi molekułami stymulującymi ogólną obronę immunologiczną w organizmie człowieka. Więcej szczegółów na temat tych badań można znaleźć na stronach internetowych podanych poniżej.

Te przedstawione tutaj przełomowe badania są dodatkowo potwierdzone przez pierwsze badania kliniczne, które wykazały, że wysoka dawka witaminy C jest w stanie nie tylko zapobiegać infekcjom koronawirusowym, ale także zmniejszyć śmiertelność4 ciężko zakażonych, hospitalizowanych pacjentów z koronawirusem – efekt ten nie został do tej pory udokumentowany dla żadnej z obecnych szczepionek lub leku farmaceutycznego.

Przy pomocy niniejszego pisma został Pan, jako głowa państwa, oficjalnie poinformowany o potencjale tego poważnego przełomu w walce z pandemią koronawirusa w Pańskim kraju.

Zalecenie zwiększonego spożycia określonych mikroskładników odżywczych należy uznać natychmiast za skuteczny, bezpieczny i przystępny cenowo środek ochrony zdrowia publicznego w dowolnym miejscu na świecie. Nasz zespół badawczy jest gotów podzielić się całą naszą wiedzą bezpłatnie z każdym rządem na świecie, który jest skłonny zastosować tę wiedzę – i rozszerzyć ją poprzez dalsze badania.

Ponadto dzięki tej informacji wszelkie twierdzenia, że obecnie dostępne szczepionki są jedynym sposobem zwalczania pandemii koronawirusa, stają się nieaktualne. W związku z tym żaden człowiek nie może być zmuszany do zaszczepienia się obecnie dostępnymi szczepionkami, wobec argumentu, że rzekomo nie ma innych dostępnych środków kontroli pandemii koronawirusa.

Od dziś każdy polityk wysuwający takie twierdzenia robi to wbrew ustalonym faktom naukowym. Chociaż oczywiście można mieć różne poglądy na kwestie polityczne, religijne i filozoficzne, to jednak każdy przywódca, który zdecyduje się zignorować lub nawet zaprzeczyć przedstawionym tutaj  faktom naukowym zmierza w niebezpiecznym kierunku. W końcu osoby odpowiedzialne za te uchybienia zostaną pociągnięte do odpowiedzialności przed sądami5 na całym świecie za narażanie zdrowia i życia ludzi, którzy na nich głosowali.

Ufam, że wykorzysta Pan te ratujące życie informacje z korzyścią dla ludzi i gospodarki Pańskiego kraju. Ze względu na aktualność tej sprawy czuję się w obowiązku poinformować również obywateli Polski o informacjach zdrowotnych zawartych w niniejszym piśmie i udostępnić im je poprzez upublicznienie tego pisma.

W imieniu obywateli Polski i świata wzywam Pana do podjęcia natychmiastowych działań!

Z poważaniem,

dr med. Matthias Rath


Głosuj na rozsądek!