Spór pomiędzy dr Rath a rządem holenderskim w porządku chronologicznym:

Dr. Rath
11 listopada 2021 r.
Nasz Apel do rządów Unii Europejskiej i USA

Dr. Rath
2 grudnia 2021 r.
Odpowiedź biura Premiera Rutte

Dr. Rath
14 grudnia 2021 r.
Lista faktów

PROJEKT „ŚWIATA BEZ CHORÓB”

Świat dotarł do jednego z najbardziej przełomowych momentów w swojej historii: walki ludzkości o prawo do zapobiegania i powstrzymywania chorób za pomocą naukowo udowodnionych naturalnych metod zdrowotnych.

W centrum uwagi znajduje się obecna pandemia koronawirusa – oraz próba wykorzystania kryzysu przez warty wiele miliardów dolarów przemysł farmaceutyczny, dla zapewnienia dalszej dominacji i kontynuacji „biznesu z chorób”.

Oparte na nauce naturalne podejście do zdrowia – zwłaszcza optymalne spożycie mikroskładników – może pomóc zakończyć obecną pandemię na całym świecie →. Wzmacniające odporność każdego człowieka, te naturalne metody są również z naukowego punktu widzenia jedynym skutecznym sposobem zapobiegania przyszłym pandemiom.

pl

Minione półtora wieku przejdzie do historii jako czas, w którym niewielka grupa globalnych inwestorów finansowych próbowała przejąć kontrolę nad niektórymi kluczowymi sektorami, takimi jak światowe dostawy energii i opieka zdrowotna – mając tylko jeden cel: zgarnąć biliony dolarów zysków.

Światowe rynki petrochemiczne  i farmaceutyczne zostały zbudowane przez te same kręgi inwestycyjne i są przez nie kontrolowane do dziś. Obecnie te dwa wielomiliardowe rynki są zagrożone upadkiem – głównie dlatego, że opierają się na przestarzałych technologiach.

W dziedzinie energii, ograniczone zasoby paliw kopalnych są zastępowane nieograniczonymi źródłami energii odnawialnej. Jednocześnie, w dziedzinie zdrowia ludzkiego, przestarzałe technologie farmaceutyczne, które jedynie ingerują w niepożądane procesy chorobowe, są zastępowane przez naturalne bioaktywne molekuły zdolne do zapobiegania chorobom dzięki optymalizacji funkcji (metabolizmu) komórek naszego ciała.

Wdrożenie tej wiedzy na całym świecie → jest jedynym naukowo udowodnionym i ekonomicznie przystępnym sposobem na wyeliminowanie u ludzi chorób, jak: zawały serca, udary mózgu, nowotwory z przerzutami, jak również pandemia koronawirusa. Wszystkie te choroby są prawie nieznane w świecie zwierząt.

Ta prosta analiza → umożliwia decydentom i setkom milionów ludzi na całym świecie zakończenie ery katastrofalnego uzależnienia od przestarzałych technologii, które istnieją tylko dlatego, że alternatywy były sztucznie tłumione przez dziesięciolecia poprzez globalną armię lobbystów w polityce, mediach, przemyśle i medycynie.

Te strony internetowe dokumentują, że światowi przywódcy → zostali poinformowani o tej analizie, jak również o przełomowych osiągnięciach naukowych w dziedzinie naturalnego zdrowia.

Teraz do ludzi na całym świecie należy podjęcie działań i uwolnienie się od tych ekonomicznie opresyjnych zależności w perspektywie długoterminowej – w sposób wyjaśniający i pokojowy.

Ta strona zawiera plan osiągnięcia kolejnego celu, który zjednoczy całą ludzkość: prawo naszych dzieci i wnuków do życia w „świecie bez chorób”.

Apel dr med. Matthiasa Ratha
do Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa Dr. Matthias Rath
Apel do ludzi i rządów świata

Zbudujmy świat bez chorób – teraz!

Niniejszy List otwarty ma na celu poinformowanie ONZ i całego świata o następujących faktach: