Apel dr med. Matthiasa Ratha
do Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa
Dr. Matthias Rath
Apel do ludzi i rządów świata

Zbudujmy świat bez chorób – teraz!

Niniejszy List otwarty ma na celu poinformowanie ONZ i całego świata o następujących faktach:

 • Naukowy przełom, który pozwoli zakończyć obecną pandemię dzięki zastosowaniu skutecznych, bezpiecznych i przystępnych metod medycyny naturalnej
 • Globalna strategia zdrowia publicznego, która zapobiegnie kolonializmowi farmaceutycznemu, a tym samym ochroni wysiłki ONZ na rzecz globalnej równości
 • Strategiczny plan „Świata bez chorób”, oparty na edukacji w zakresie zdrowia naturalnego i medycynie naturalnej

Matthias Rath, M.D.

Antonio Guterres

Kim jesteśmy

Jestem założycielem niezależnego Instytutu badawczego non-profit działającego w dziedzinie nauk medycznych. Nasz zespół naukowców i lekarzy współpracował z dwukrotnym laureatem Nagrody Nobla Linusem Paulingiem. Dr Pauling był jednym z najwybitniejszych naukowców XX wieku. Jego odkrycia obejmowały zasady immunologii, podstawowe struktury białek, a także pierwszą zidentyfikowaną chorobę genetyczną – anemię sierpowatą. W późniejszych latach dr Pauling zainteresował się rolą mikroelementów w walce z chorobami, w tym z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i innymi chorobami wirusowymi.

Przez ostatnie dwie dekady nasz zespół badawczy kontynuował tę przełomową pracę w dziedzinie zdrowia naturalnego opartego na badaniach i nauce. Nasza Fundacja promuje programy edukacyjne w zakresie zdrowia naturalnego dla szkół i ogółu społeczeństwa w wielu częściach świata, w tym w krajach rozwijających się. Nasz Instytut pod kierownictwem dr Aleksandry Niedźwiecki, opracował specyficzne formuły mikroskładników odżywczych w walce z wieloma chorobami, a ostatnio był pionierem skutecznego, opartego na nauce podejścia do naturalnej kontroli pandemii koronawirusa.

Dlaczego zwracam się do Pana, Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych

Biorąc pod uwagę szybkie tempo mutacji koronawirusa, nasze badania mają znaczenie dla całego świata, ponieważ w skuteczny sposób hamują rozprzestrzenianie się koronawirusa niezależnie od jego podtypów czy mutacji.

Ponadto ludzie na całym świecie są zaniepokojeni coraz częstszym występowaniem poważnych powikłań zdrowotnych, które wystąpiły w związku z niektórymi szczepionkami genowymi. W tej sytuacji konieczne jest, aby Organizacja Narodów Zjednoczonych, jak również cała społeczność międzynarodowa, uznały za absolutny priorytet poszukiwanie bezpiecznej i akceptowanej na całym świecie odpowiedzi na obecną pandemię.

Niniejszym Listem oficjalnie informuję Pana, jako Sekretarza Generalnego ONZ, a za Pana pośrednictwem całą organizację, o tym nowym – i być może jedynym – skutecznym, bezpiecznym i możliwym do zastosowania na całym świecie podejściu w celu zakończenia obecnej pandemii. W kolejnych punktach mojego Listu przedstawię szczegóły naszych przełomowych badań.

Innym powodem, dla którego zwracam się do Pana jest fakt, że w niedawnym przemówieniu do Rady Praw Człowieka ONZ (HRC) wyraził Pan, jako Sekretarz Generalny ONZ, zaniepokojenie i zaalarmował świat następującymi faktami:

Warunki wstępne rozwoju zakażeń koronawirusem w globalną pandemię.

Stwierdził Pan: „Wirus rozprzestrzenił się, ponieważ ubóstwo, dyskryminacja, zniszczenie naszego naturalnego środowiska i inne uchybienia w zakresie praw człowieka bardzo mocno osłabiły nasze społeczeństwa”.

Lista przedstawionych przez Pana czynników przyczyniających się do obecnej pandemii jest poprawna, jednakże niekompletna. W rzeczywistości najważniejszym warunkiem wstępnym, aby infekcje koronawirusem przekształciły się w niszczycielską pandemię, jest leżąca u ich podstaw inna „pandemia”. Od dziesięcioleci cierpimy na niedobór w codziennym spożyciu witamin i innych mikroelementów co osłabia układ odpornościowy miliardów ludzi na naszej planecie i czyni ich organizmy podatnymi na infekcje wirusowe i inne choroby.

Nasze badania podkreślają to powiązanie. Jeśli mikroelementy są w stanie zablokować drogę infekcji koronawirusa, to – w oparciu o prawa biologii i medycyny – niedobór tych mikroelementów stwarza warunki wstępne zwiększonej podatności globalnej populacji na tenże infekcję wirusową.

Zaskakującym jest fakt, że można było przeoczyć ten ważny związek, mimo następujących faktów:

 1. Dziewięć Nagród Nobla zostało przyznanych za odkrycie roli witamin dla zdrowia człowieka, z których większość związana jest ze znaczeniem tych cząsteczek pochodzenia roślinnego we wzmacnianie układu odpornościowego i ochronę organizmu ludzkiego przed infekcjami wirusowymi i innymi.
 2. Na dzień dzisiejszy opublikowano ponad 100 tyś ogólnodostępnych badań w internetowych bibliotekach medycznych takich jak PubMed, które można odszukać pod hasłem „vitamins” oraz w połączeniu z ” immune system/function”.
 3. Organizacja Narodów Zjednoczonych w przeszłości wielokrotnie alarmowała świat o globalnych konsekwencjach zdrowotnych powszechnych niedoborów mikroelementów odżywczych. Na przykład, globalna inicjatywa na rzecz niedoboru witamin i minerałów (VMD) – wspierana przez organizację ONZ zajmującą się dziećmi UNICEF – zwróciła uwagę na fakt, że jedna trzecia światowej populacji cierpi na chroniczny niedobór witamin i minerałów, co zwiększa podatność na infekcje i inne choroby w skali globalnej.
 1. Karmienie chciwości firm farmaceutycznych pod „pretekstem” walki z pandemią.

W swoim przemówieniu do Rady Praw Człowieka stwierdził Pan ponadto:

„Wykorzystując pandemię jako pretekst, władze w niektórych krajach wdrożyły drastyczne środki bezpieczeństwa i środki nadzwyczajne … Gromadzona jest ogromna baza informacji o każdym z nas … Dane te są wykorzystywane komercyjnie – do celów reklamowych, marketingowych i do zwiększania zysków korporacji”.

Choć w swoim wystąpieniu słusznie skrytykował Pan globalne nadużycia korporacji i rządów w związku z pandemią, to nie wymienił Pan konkretnie tej grupy interesów, która planuje umocnić swoją władzę na naszej planecie – międzynarodowych koncernów farmaceutycznych.

Bez przedstawienia jasnej analizy tej strategii korporacyjnej i bez nakreślenia jej niszczących globalnych konsekwencji dla ludzi na całym świecie, nie będzie możliwe powstrzymanie tego zgubnego rozwoju. Ludzie na całym świecie zasługują na to, by byli poinformowani o tych planach korporacyjnej kontroli na skalę globalną. Jedynym sposobem na przekreślenie tych planów i zapobiegnięcie ich ostatecznej realizacji jest ujawnienie ich światu. Na Panu Komisarzu Guterres ciąży ta odpowiedzialność, a fakty zawarte w tym Liście zostały przytoczone z tego samego powodu.

Najbardziej złośliwej formie neokolonializmu.

W jednym z wcześniejszych wystąpień przed Radą Praw Człowieka ONZ uczynił Pan walkę z wszelkimi formami kolonializmu kwestią osobistą, stwierdzając:

„Dorastałem pod dyktaturą Salazara w Portugalii. Nie znałem demokracji aż do dwudziestego czwartego roku życia. Dorastałem, widząc, jak łamane są nie tylko prawa obywatelskie i polityczne, ale także społeczne, kulturalne i ekonomiczne, które niszczą każdy aspekt życia społecznego. Skazało to wielu na życie w ubóstwie… I widziałem, jak dyktatura gnębiła nie tylko własnych obywateli, ale także mieszkańców afrykańskich kolonii, między innymi prowadząc wojny przez 13 długich i krwawych lat.”

Podczas gdy kolonializm wcześniejszych wieków został w dużej mierze zastąpiony przez nowe jego formy, to jednak mniej jawne formy neokolonializmu mają takie same niszczycielskie konsekwencje dla ludzi żyjących w takich warunkach. Najbardziej złośliwą formą neokolonializmu jest kolonializm farmaceutyczny, ponieważ tworzy on fizyczną i ekonomiczną zależność pod fałszywą obietnicą pomocy.

Pandemia wywołana przez szybko mutujący wirus, jakim jest koronawirus, stanowi dla międzynarodowych koncernów farmaceutycznych fantastyczną okazję biznesową do „poprawienia wyników firmy”. Co gorsza, jest to również najbardziej haniebna strategia dla wiodących krajów eksportujących farmaceutyki – garstki najbogatszych gospodarek na naszej planecie – mająca na celu systematyczne umacnianie i rozszerzanie rosnącej zależności ekonomicznej na prawie 200 krajów znajdujących się w mniej korzystnej sytuacji.

Obecna strategia walki z pandemią koronawirusa koncentruje się wyłącznie na szczepionkach – co potencjalnie wymaga opracowania nowych szczepionek dla zasadniczo każdej nowej mutacji wirusa. W świetle dziesiątek, a nawet setek takich mutacji, które mogą się pojawić w nadchodzących latach, oczywiste jest, że globalne strategie zdrowotne oparte wyłącznie na szczepionkach to droga donikąd. Podczas gdy kraje bogate być może poradzą sobie z tym wyzwaniem przez jakiś czas,  to jednak taka krótkowzroczna strategia oznacza katastrofę gospodarczą dla ogromnej większości krajów rozwijających się. Każde zaprzeczenie tej trzeźwej analizie nieuchronnie toruje drogę do katastrofy. Skala tej globalnej katastrofy wyeliminuje zasadniczo cały postęp w kierunku lepszego i równiejszego świata, jaki Organizacja Narodów Zjednoczonych osiągnęła w ciągu dziesięcioleci.

Jedynym sposobem, aby ludzkość uniknęła tej tragedii, jest zainicjowanie nowej globalnej strategii zdrowotnej, która będzie skuteczna, bezpieczna, zrównoważona, a przede wszystkim takiej, która zapewni podstawę do zapobiegania wszelkim formom zakażeń koronawirusem, niezależnie od podtypu i mutacji.

Podstawy naukowe takiej uniwersalnej strategii zdrowotnej są już obecnie dostępne i mogą być natychmiast wdrożone w dowolnym miejscu na świecie.

Mikroelementy hamują kluczowe mechanizmy infekcji wykorzystywane przez wszystkie mutacje koronawirusa

 1. Streszczenie przełomu naukowego

Od początku obecnej pandemii międzynarodowa społeczność badawcza koncentrowała się na opracowaniu szczepionki, która byłaby w stanie zablokować wiązanie koronawirusa z wirusową „kotwicą” i „bramą wejściową” na powierzchni ludzkich komórek – receptorem ACE2 – przez które wirus zakaża ludzki organizm.

Dlatego też nasz zespół badawczy wybrał podejście, które może chronić ludzi na całym świecie przed potencjalnie wszystkimi mutacjami koronawirusa – obecnymi i przyszłymi. Aby osiągnąć ten cel, musieliśmy określić

 1. Kluczowe mechanizmy infekcji, którymi wszystkie podtypy/mutacje koronawirusa zarażają komórki organizmu.
 2. Mechanizmy obronne, dzięki którym ludzkie komórki mogą się bronić przed atakiem każdego rodzaju koronawirusa.
 3. Cząsteczki biologiczne, które regulują te procesy obronne i mogą pomóc w ochronie przed wszystkimi podtypami/mutacjami.

Faktem naukowym jest, że wszystkie znane nauce koronawirusy wykorzystują te same bramy wejściowe (receptor ACE 2) do infekowania organizmu. Dlatego też, naszym pierwszym pomysłem było znalezienie sposobu na zmniejszenie produkcji/ekspresji receptorów ACE2 na powierzchni komórek. Odkryliśmy, że specyficzna formuła witamin i innych mikroelementów jest w stanie znacząco zahamować (obniżyć) ekspresję tych wirusowych receptorów, jak również zahamować inne kluczowe mechanizmy infekcji koronawirusowych.

Istnieje tylko jedna kategoria molekuł, które mogą wykonać zadanie regulacji metabolizmu komórkowego w taki sposób, aby zmniejszyć produkcję receptorów komórkowych wymaganych do infekcji koronawirusem (receptory ACE2), jak również ograniczyć maszynerię biologicznych katalizatorów (enzymów), które są wykorzystywane przez wirusa w celu replikacji w ludzkich komórkach. Te cząsteczki regulacyjne, inaczej mikroelementy, obejmują witaminy, minerały i inne substancje naturalne.

Nasze kompleksowe badania pozwoliły określić najbardziej efektywne bioaktywne cząsteczki w obronie przed infekcją koronawirusem ludzkich komórek. Nasze badania wykazały, że te naturalne molekuły są najbardziej skuteczne w zakłócaniu kluczowych mechanizmów infekcji koronawirusem, gdy są stosowane w specyficznych kombinacjach, które umożliwiają poszczególnym składnikom synergiczne oddziaływanie.

Te specyficzne formuły mikroskładników odżywczych są w stanie znacząco hamować jednocześnie wszystkie znane kluczowe mechanizmy infekcji koronawirusem, w tym:

 1. Znacznie hamować wiązania białek powierzchniowych koronawirusa (SPIKE) z receptorami ACE2 na powierzchni komórek ludzkich.
 2. Znacznie hamować produkcję receptorów ACE2 przez ludzkie komórki, ograniczając w ten sposób wiązanie koronawirusa z komórkami i szanse na ich zakażenie.
 3. Znacznie hamować produkcję wszystkich kluczowych białek (enzymów) biorących udział w wychwytywaniu, jak również namnażaniu koronawirusa wewnątrz komórek ludzkich.
 4. Zapewnić znaczący wzrost ogólnej funkcji układu odpornościowego, w tym produkcji komórek obrony immunologicznej (leukocytów), ich zdolności do migracji do miejsca zakażenia (chemotaksja) oraz usuwania wirusów i innych patogenów (fagocytoza).

Przewaga tego nowego podejścia, polegającego na zwiększeniu ochrony ludzkich komórek przed wszystkimi mutacjami koronawirusa – w porównaniu ze strategiami szczepionkowymi skupiającymi się tylko na jednym podtypie wirusa – jest tak oczywista, że zrozumie ją nawet dziecko. Przekonująca logika naukowa stojąca za tą nową globalną strategią zdrowotną została podsumowana w poniższych grafikach, które mogą być wykorzystane w szkołach na całym świecie.

Rośliny te mogą być uprawiane w wielu regionach naszej planety. Teraz ludzie i rządy całego świata – w tym kraje rozwijające się – mają do dyspozycji oparte na rolnictwie oraz na nauce narzędzia, które pomogą w walce z obecnymi i przyszłymi pandemiami.

Ta grafika podsumowuje naukowy przełom w naturalnym zdrowiu w kierunku kontroli pandemii koronawirusa i powinna zostać przekazana przez ONZ każdemu państwu członkowskiemu do publikacji na całym świecie.

Ponadto, te przedstawione tam potencjalnie ratujące życie informacje mogą być wykorzystywane przez każdego, na całym świecie, do wywieszania w domach, szkołach, innych instytucjach edukacyjnych, szpitalach, gabinetach lekarskich, w sklepach i fabrykach.

Naukowe szczegóły tych kompleksowych badań zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych, są również dostępne na stronie internetowej naszego Instytutu https://drrathresearch.org/.

Te przełomowe badania są dodatkowo potwierdzone przez pierwsze badania kliniczne wykazujące, że witamina C w dużych dawkach jest w stanie nie tylko zapobiegać infekcjom koronawirusem, ale także zmniejszyć o połowę śmiertelność (umieralność) ciężko zakażonych, hospitalizowanych pacjentów – efekt ten nie został udokumentowany dla żadnej z obecnych szczepionek lub leków farmaceutycznych.

W imieniu całego naszego zespołu badawczego informuję Pana, jako Sekretarza Generalnego, całą organizację Narodów Zjednoczonych, a także decydentów politycznych i obywateli świata o tym naukowym przełomie.

W świetle eksplozji mutacji koronawirusa – oraz rosnących obaw dotyczących bezpieczeństwa dostępnych szczepionek – ten postęp naukowy jest promykiem nadziei dla całej ludzkości. Wzywa on do przeprowadzenia globalnej kampanii jednoczącej całą ludzkość w wysiłkach zmierzających do zakończenia pandemii koronawirusa raz na zawsze.

Nasz zespół badawczy jest gotów podzielić się bezpłatnie całą naszą wiedzą z każdą organizacją publiczną na całym świecie.

Globalne konsekwencje tych odkryć

Do najważniejszych globalnych następstw tego przełomu naukowego należą:

a. Nowe, skuteczne, oparte na naukowych podstawach bezpieczne podejście do zdrowia oraz natychmiastowa dostępność tego rozwiązania

Ludzkość ma obecnie do dyspozycji oparte na nauce bezpieczne podejście do walki z obecną pandemią koronawirusa oraz do minimalizowania niebezpieczeństwa nowych fal spowodowanych mutacjami.

Wdrożenie tego nowego podejścia w globalnej walce z pandemią wymaga zaangażowania wszystkich ludzi i organizacji na całym świecie, w celu zakończenia tej pandemii tak szybko jak to tylko możliwe.

Od tej chwili wszelkie twierdzenia producentów szczepionek – lub ich lobbystów w polityce, mediach i medycynie – że szczepionki są jedynym sposobem walki z pandemią nie są dłużej aktualne. W związku z tym nikt na świecie nie może być zmuszany do szczepień na podstawie fałszywego argumentu, że nie ma innych środków ochrony organizmu ludzkiego przed zakażeniami koronawirusem.

Od dziś każdy polityk, który wygłasza takie twierdzenia, czyni to wbrew ustalonym faktom naukowym. Każdy, kto zdecyduje się publicznie zaprzeczyć tym faktom naukowym, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny przez ludzi, którym wyrządził krzywdę.

b. Globalny niedobór mikroskładników odżywczych zidentyfikowany jako główna przyczyna obecnej pandemii

Nasze badania jednoznacznie wykazały, że mikroelementy są w stanie zahamować wszystkie kluczowe mechanizmy infekcji koronawirusa. W oparciu o prawa biologii i medycyny, oznacza to, że powszechne niedobory mikroskładników odżywczych były warunkiem wstępnym i czynnikiem przyczyniającym się do wystąpienia pandemii.

To z kolei oznacza, że korporacja, polityk, naukowiec, lekarz – lub po prostu każdy – kto był zaangażowany w publiczne

 1. podważanie lub nawet dyskredytowanie korzyści zdrowotnych płynących z mikroskładników odżywczych,
 2. zniechęcanie do optymalnego spożycia mikroskładników odżywczych,
 3. zalecanie arbitralnie niskich i niewystarczających górnych limitów dziennego spożycia mikroskładników odżywczych,
 4. zakazywanie poprzez regulacje lub prawodawstwo oświadczeń zdrowotnych związanych z mikroskładnikami odżywczymi i innymi opartymi na nauce naturalnymi podejściami do zdrowia,

bezpośrednio lub pośrednio przyczynił się do wybuchu obecnej pandemii. Dlatego też osoby te ponoszą współodpowiedzialność za fizyczne, gospodarcze i społeczne konsekwencje tej katastrofy – i mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności przed krajowymi i międzynarodowymi sądami za swoje działania.

Konsekwencje tej analizy są dalekosiężne i wymagają bardziej szczegółowego spojrzenia na tło obecnego kryzysu światowego.

Inwestycyjny biznes farmaceutyczny - największa przeszkoda na drodze do zdrowia dla wszystkich

Historia uczy nas, że jedynym sposobem, aby ludzkość uniknęła powtórzenia swoich najczarniejszych godzin, jest lepsza świadomość własnej przeszłości. Aby zrozumieć obecny globalny kryzys – i celowe zaniedbanie opartych na nauce naturalnych metod leczenia jako części rozwiązania – rządy i ludzie na całym świecie powinni być świadomi następujących faktów:

 1. Model biznesowy farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego

W Europie, Ameryce i wielu krajach azjatyckich opieka zdrowotna jest w znacznym stopniu zdominowana przez wpływy gigantycznych prywatnych interesów, a mianowicie farmaceutycznego przemysłu inwestycyjnego.

Choć branża ta prezentuje się jako dostawca nowoczesnej medycyny i opieki zdrowotnej na całym świecie, bliższe przyjrzenie się jej modelowi biznesowemu pozwala dostrzec coś zupełnie innego:

Prawa rządzące przemysłem farmaceutycznym

 1. Przemysł farmaceutyczny nie jest przede wszystkim przemysłem zdrowotnym, ale inwestycyjnym, odpowiadając ostatecznie jedynie przed swoimi akcjonariuszami.
 2. Rynkiem zbytu dla tego wartego wiele bilionów dolarów przemysłu inwestycyjnego są istniejące choroby. Jego strategia biznesowa polega na rozszerzeniu tych rynków – a tym samym samych chorób – na cały świat.
 3. Towarem napędzającym ten przemysł są opatentowane leki syntetyczne, z niebotycznymi opłatami patentowymi określającymi „zwrot z inwestycji” dla całego przemysłu.
 4. Zapobieganie i eliminacja chorób grozi zniszczeniem wielomiliardowych rynków opatentowanych leków.
 5. Skuteczne, naturalne podejścia do zdrowia, w tym terapie mikroelementami, nie podlegają patentom. Dlatego też zagrażają one podstawom biznesu farmaceutycznego opartego na inwestycjach w opatentowane leki.
 6. Tak więc, od momentu powstania tego przemysłu ponad sto lat temu, armia lobbystów w medycynie, mediach i polityce walczy z wdrażaniem ratujących życie naturalnych rozwiązań zdrowotnych do świata medycyny i polityki zdrowia publicznego na całym globie.

W konsekwencji miliardy ludzi na całym świecie cierpią na chroniczne niedobory mikroskładników odżywczych. Jak zobaczymy, doprowadziło to do powszechnego niedoboru odporności i stało się warunkiem wstępnym dla rozwoju obecnej pandemii.

Bardziej szczegółowa historia farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego – po obu stronach Atlantyku – jest udokumentowana w książkach historycznych, a także na stronach internetowych.

Zanim powrócę do obecnej sytuacji, konieczne jest bliższe przyjrzenie się strategii biznesowej inwestycyjnego biznesu farmaceutycznego na przestrzeni ostatniego stulecia oraz zbadanie jego głównych korporacyjnych i rządowych interesariuszy.

 1. Tłumienie informacji o zdrowiu naturalnym jako warunek wstępny dla rozwoju biznesu opatentowanych leków w przemysł inwestycyjny warty wiele bilionów dolarów

Warunkiem wstępnym rozwoju przemysłu farmaceutycznego w wielomiliardowy biznes inwestycyjny w ciągu ostatniego stulecia było systematyczne tłumienie nieopatentowanych naturalnych podejść do zdrowia. Obejmowało to zakaz rozpowszechniania informacji o zdrowiu naturalnym oraz ustalanie arbitralnie niskich „maksymalnych dziennych poziomów” dla mikroelementów w suplementach diety. To z kolei stłumiło badania nad naturalnym zdrowiem, wyeliminowało ratującą życie naturalną edukację zdrowotną z uczelni medycznych i uniemożliwiło jej rozpowszechnienie wśród ogółu społeczeństwa.

Kulminacją tych wysiłków był skoordynowany wysiłek na rzecz wprowadzenia globalnego zakazu stosowania mikroskładników odżywczych i innych naturalnych terapii przez tak zwaną komisję Codex Alimentarius, koordynowaną przez rząd niemiecki i nadającą pseudo-prawny wizerunek dzięki udziałowi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, podsekcji Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Musimy zatem zadać następujące pytanie: dlaczego rząd Niemiec – spośród wszystkich krajów – już od ponad pół wieku próbuje koordynować globalne tłumienie naturalnych informacji zdrowotnych?

Niemcy - największy na świecie eksporter farmaceutyków

Od kilkudziesięciu lat Niemcy są światowym liderem w eksporcie produktów farmaceutycznych. Dziś nadal zajmują pierwsze miejsce, odpowiadając za około 20 procent światowego eksportu leków. Począwszy od lat 60-tych XIX wieku wykształciły się trzy giganty farmaceutyczne: BAYER, BASF i HOECHST (dziś filia francuskiej grupy Sanofi-Aventis), które na początku XX wieku posiadały już dziesiątki tysięcy patentów na nowo zsyntetyzowane leki i substancje chemiczne.

Proces patentowania uczynił te firmy chemiczno-farmaceutyczne właścicielami syntetycznych cząsteczek, które produkowały. Większość z tych molekuł była w rzeczywistości wzorowana na naturalnych molekułach i tylko nieznacznie zmodyfikowana w swojej strukturze – po to, by móc je opatentować. Ta sztuczka z „opatentowaniem natury” dała korporacyjnym właścicielom tych patentów status „Boga” – fakt, który ogłosili światu, nazywając swoją radę nadzorczą „Radą Bogów”.

By rządzić światem, te korporacje zdecydowały się rozszerzyć niemieckie prawo patentowe najpierw na inne kraje europejskie, a ostatecznie na resztę świata. Najszybszą drogą do osiągnięcia tego celu był podbój militarny, po którym nastąpiło przejęcie niemieckiego systemu prawnego i administracyjnego w podbitych krajach. W tym celu w 1914 r. zlecili cesarzowi Niemiec rozpoczęcie I wojny światowej – i zaopatrzyli go we wszystkie niezbędne do prowadzenia wojny materiały, w tym chemiczne środki bojowe (gaz musztardowy i inne).

W 1925 roku, po nieudanej pierwszej próbie podboju świata podczas I wojny światowej, te same koncerny chemiczne i farmaceutyczne utworzyły niesławny kartel IG Farben, aby lepiej koordynować kolejną próbę podboju świata. W tym celu BAYER, BASF i inni członkowie IG Farben stali się głównymi korporacyjnymi sponsorami dojścia do władzy niemieckiej partii nazistowskiej. Jak udokumentował to później Norymberski Trybunał ds. Zbrodni Wojennych, podobnie jak w czasie I wojny światowej dostarczali oni 100 procent materiałów wybuchowych (trotyl), benzyny, kauczuku i innych niezbędnych materiałów potrzebnych do podboju militarnego rozpoczętego przez Niemcy. W zamian za tę „inwestycję” koncerny IG Farben stały się nowymi właścicielami wszystkich ważnych gałęzi przemysłu w krajach podbitych w koalicji z armią niemiecką.

W Norymberskim Trybunale ds. Zbrodni Wojennych, sprawa nr VI, 24 dyrektorów firm BAYER i BASF zostało skazanych za masowe mordy, niewolnictwo, grabieże i inne zbrodnie przeciwko ludzkości. Amerykańscy prokuratorzy w tym historycznym procesie stwierdzili, że bez IG Farben II wojna światowa nie byłaby możliwa.

Norymberski Trybunał ds. Zbrodni Wojennych udokumentował również, że BAYER i inne spółki IG Farben wykorzystywały więźniów Auschwitz i innych niemieckich obozów koncentracyjnych w eksperymentach z nowo zsyntetyzowanymi, opatentowanymi lekami. Zdjęcia tych leków, łącznie z logo firm, stanowiły oficjalne dowody przeciwko IG Farben przed norymberskim Trybunałem do spraw Zbrodni Wojennych.

Dokumenty te obnażają nakładające się na siebie interesy korporacyjne i polityczne. Amerykańscy prokuratorzy w Norymberdze określali bliskie relacje między koncernem IG Farben a rządem nazistowskim mianem „sojuszu”, „małżeństwa” i podobnymi terminami. Co więcej, w aktach trybunału norymberskiego ustalono, że zasadniczo filie BAYER i innych spółek IG Farben w ponad 100 krajach świata służyły jako ośrodki strategiczne do planowania i pomocy w prowadzeniu militarnego podboju świata.

W mowie wstępnej przeciwko IG Farben wygłoszonej przed Norymberskim Trybunałem ds. Zbrodni Wojennych, główny prokurator USA, Telford Taylor, nie pozostawił żadnych wątpliwości, że niemieckie koncerny chemiczno-farmaceutyczne były siłą napędową powstania partii nazistowskiej i II wojny światowej jako próby podboju świata:

„Ich [tych firm] celem było przekształcenie narodu niemieckiego w maszynę militarną i zbudowanie z niej silnika zniszczenia tak przerażająco groźnego, aby Niemcy mogły brutalnymi groźbami, a w razie potrzeby wojną, narzucić swoją wolę i swoje panowanie Europie, a później także innym narodom za oceanem.”

Ponadto, aby koordynować z nazistowskim rządem przygotowania do podboju świata, koncern IG Farben utrzymywał w Berlinie gigantyczne „biuro łącznikowe” o kryptonimie „Berlin Nordwest 7”. Szczegóły działania tej korporacyjno-wojskowej współpracy są udokumentowane w aktach sprawy przeciwko IG Farben prowadzonej przez Trybunał ds. Zbrodni Wojennych.

Po klęsce w II wojnie światowej Niemcy – pod administracją aliantów – otrzymały demokratyczną konstytucję. Co jednak istotne, w decydujących pierwszych dekadach istnienia nowej Republiki Federalnej, wielu decydentów politycznych służyło wcześniej nazistowskiej próbie podboju świata przez IG Farben. Hans Globke – w czasach Trzeciej Rzeszy starszy administrator krajów okupowanych i współautor niesławnych niemieckich ustaw rasowych – stał się kluczowym architektem „nowych Niemiec” jako pierwszy szef urzędu kanclerskiego, który odpowiadał za wszystkie przepisy wykonawcze zachodnioniemieckiej konstytucji.  Walter Hallstein – który w latach nazizmu był głównym projektantem nowego systemu prawnego i administracyjnego w krajach podbitych przez koalicję nazistów i koncernu IG Farben – został głównym architektem niemieckiej polityki zagranicznej i „ojcem założycielem” Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, prekursora dzisiejszej brukselskiej Unii Europejskiej.

Ale te osoby były tylko wierzchołkiem góry lodowej. Cała administracja polityczna, społeczna, a nawet wojskowa nowo powstałej Republiki Federalnej Niemiec powstała ze „starej elity”, która uniknęła rozliczenia z przeszłością. Wspólnie zadbali oni o to, aby za zasłoną demokracji rozkwitły stare korporacyjne interesy niemieckiego przemysłu chemiczno-farmaceutycznego i przygotowali się do kolejnej próby podboju świata.

Warunkiem powodzenia tej strategii było oczywiście systematyczne usuwanie zbrodniczej przeszłości niemieckiego przemysłu chemiczno-farmaceutycznego, który stał za dwiema wojnami światowymi, z podręczników historii i z pamięci ludzkości. W tym celu nowi polityczni interesariusze tych korporacji wydali miliardy na reinterpretację II wojny światowej jako wojny rasowej – tym samym celowo ukrywając rolę IG Farben jako ekonomicznej siły napędowej tej wojny.

„Brukselska UE" - biuro polityczne współczesnego eksportowego biznesu farmaceutycznego

Po nieudanej drugiej próbie podboju świata, jaką była II wojna światowa, niemiecki przemysł chemiczno-farmaceutyczny i jego polityczni poplecznicy opracowali nowy plan podboju świata – tym razem wykorzystując przede wszystkim środki polityczne i ekonomiczne. Pierwszym krokiem ich nowej strategii było ustanowienie ekonomicznej i politycznej dominacji nad Europą – i na tej podstawie podjęcie kolejnej próby korporacyjnego podboju świata. Była to godzina narodzin wspomnianej wyżej „Unii Europejskiej” – znanej również jako „Brukselska Unia Europejska”.

Dziś przemysł farmaceutyczny zamienił cały kontynent europejski w centrum eksportowe, w którym sprzedaje swoje towary na cały świat. Nic dziwnego, że Brukselska Unia Europejska reprezentuje obecnie nie tylko interesy niemieckiego przemysłu farmaceutycznego, ale także interesy gospodarcze i polityczne około trzech czwartych światowego eksportu farmaceutyków. Organizacja ta, choć na arenie międzynarodowej paraduje jako ” światło demokracji”, działa zgodnie z tradycją biura koordynacyjnego IG Farben „Berlin Nortdwest 7” z czasów II wojny światowej i zasadniczo funkcjonuje jako polityczny koordynator współczesnego światowego eksportu farmaceutyków.

Szczególnie niepokojący jest fakt, że Brukselska Unia Europejska została wymyślona i zbudowana na podstawie planów Europy zaprojektowanej przez koalicję nazistów i IG Farben – po zwycięstwie w II wojnie światowej. Ta europejska konstrukcja polityczna jest zarządzana przez grupę niewybieralnych „komisarzy”. Korzysta ona z armii ponad 50 tyś biurokratów, opłacanych przez europejskich podatników. Ten gigantyczny aparat korporacyjno-polityczny – największe na świecie biuro koordynacji interesów korporacyjnych – ukrywa się za pseudodemokratyczną strukturą, tak zwanym „Parlamentem UE”, któremu brakuje nawet najbardziej podstawowych praw demokratycznych, np.: prawa do inicjatywy ustawodawczej.

Głównym twórcą tej konstrukcji, który przez dziewięć lat – od momentu powstania w 1957 roku – pełnił funkcję niewybieralnego przewodniczącego Komisji, był wspomniany wyżej Walter Hallstein, niemiecki prawnik i polityk, który uniknął skazania jako zbrodniarz wojenny tylko dzięki temu, że zaprzeczył swoim związkom z „Trzecią Rzeszą”. Hallstein był oficjalnym przedstawicielem prawnym państwa nazistowskiego na decydującej konferencji w Rzymie w 1938 r., na rok przed wybuchem II wojny światowej, na której rządy faszystowskie Niemiec i Włoch planowały powojenne oblicze Europy pod swoimi rządami.

Zaledwie dwie dekady później ten sam Walter Hallstein podpisał Traktat Rzymski, dokument założycielski dzisiejszej Unii Europejskiej, jako jeden z jej 12 ojców założycieli.

W duchu tych ojców założycieli Brukselska Unia Europejska dąży dziś do stuletniego celu, jakim jest podbój świata w imieniu chemiczno-farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego. W tym celu forsuje tak zwane „umowy o wolnym handlu” z innymi organizacjami, takimi jak Mercosur, Unia Afrykańska i inne. Pod pretekstem promocji i harmonizacji handlu, te „umowy” rozszerzają protekcjonistyczny uścisk farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego na rządy i setki milionów zwykłych ludzi na całym świecie.

 1. Kolonializm farmaceutyczny – najohydniejsza forma neokolonializmu

Nie trzeba mieć wykształcenia biznesowego ani politycznego, by zrozumieć, że reprezentując interesy gospodarcze wartego miliardy dolarów farmaceutycznego biznesu eksportowego, Brukselska Unia Europejska dąży do scementowania i rozszerzenia tych interesów na cały świat. W ten sposób Brukselska Unia Europejska funkcjonuje również jako globalne biuro polityczne wspierające kolonializm farmaceutyczny.

a. Po której stronie stoi ONZ?

W lutym 2021 roku Pan, Panie Guterres, podpisał się pod dokumentem zatytułowanym Multilateral Cooperation for Global Recovery. Pozostałymi sygnatariuszami byli polityczni przedstawiciele największych na świecie państw eksportujących farmaceutyki, m.in. Angela Merkel (Niemcy), Emmanuel Macron (Francja), Charles Michel (Belgia, przewodniczący tzw. Rady Europejskiej), Ursula von der Leyen (Niemcy, przewodnicząca Komisji UE). W tym szeroko nagłośnionym dokumencie wzywa Pan do szybszej dystrybucji opatentowanych szczepionek do krajów rozwijających się. Podczas gdy takie wezwanie może być postrzegane przez niektórych jako wsparcie dla ludzi żyjących w krajach rozwijających się, lista sygnatariuszy stawia je w zupełnie innym świetle. Pańskie nazwisko, jako Sekretarza Generalnego ONZ – obok politycznych interesariuszy korporacji reprezentujących trzy czwarte światowego biznesu eksportu leków – może okazać się kolejnym nadużyciem ONZ jako wiarygodnej organizacji międzynarodowej przez te korporacyjne interesy.

Apel o wielostronną współpracę na rzecz globalnej odbudowy

Politycy reprezentujący trzy czwarte światowego eksportu leków farmaceutycznych przemawiają do świata na rzecz większego eksportu leków. Od lewej: Emmanuel Macron (Francja), Ursula von der Leyen (UE), Charles Michel (Belgia) i, z daleka po prawej, Angela Merkel (Niemcy). Prezydent Senegalu Macky Sall i Pan,  Sekretarz Generalny ONZ, z trudem maskowaliście interesy gospodarcze tego „Apelu”. Źródło: ONZ, luty 2021.

Politycy reprezentujący trzy czwarte światowego eksportu leków farmaceutycznych przemawiają do świata na rzecz większego eksportu leków. Od lewej: Emmanuel Macron (Francja), Ursula von der Leyen (UE), Charles Michel (Belgia) i, z daleka po prawej, Angela Merkel (Niemcy). Prezydent Senegalu Macky Sall i Pan,  Sekretarz Generalny ONZ, z trudem maskowaliście interesy gospodarcze tego „Apelu”. Źródło: ONZ, luty 2021.

Jedynym wyjaśnieniem, dlaczego Pan, jako najwyższy przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych, mógł podpisać się pod dokumentem, który – bez wątpienia – będzie nadużywany w celu promowania kolonializmu farmaceutycznego, jest to, że niektórzy tak zwani „eksperci” kazali Panu wierzyć, że szczepionki są jedynym naukowo uzasadnionym sposobem zakończenia pandemii.

Jednakże, jak jednoznacznie dowodzą nasze badania, nie można już dłużej podtrzymywać tego stwierdzenia. Od tej pory każdy, kto próbuje przekonać ludzi do strategii „tylko szczepionki”, rozpowszechnia „fałszywe informacje” i nie działa w interesie ludzi na całym świecie – zamiast tego po prostu wspiera kolonializm farmaceutyczny.

b. Prawa kolonializmu farmaceutycznego

Zasady kolonializmu farmaceutycznego są równie łatwe do zrozumienia, jak wspomniane wyżej prawa „farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego”:

 1. Kolonializm farmaceutyczny jest najbardziej haniebną formą kolonializmu, ponieważ ukrywa się za zwodniczym podszyciem „dobroczynności” – tzn. bogate kraje eksportujące farmaceutyki przedstawiają się jako „pomagające” ludziom żyjącym w biednych krajach.
 2. Jest wręcz przeciwnie. Eksport opatentowanych leków do krajów rozwijających się ma niewielki wpływ lub nie ma żadnego wpływu na najbardziej powszechne i pilne problemy zdrowotne, z jakimi się borykają, takie jak niedożywienie, niedobór odporności powodujący podatność na choroby zakaźne oraz inne choroby związane z głodem.
 3. Podczas gdy korzyści zdrowotne płynące z wartego wiele miliardów dolarów eksportu leków do krajów rozwijających się są ograniczone, mają one wyraźne długoterminowe konsekwencje ekonomiczne i społeczne: systematycznie uszczuplają i tak już niewielkie zasoby gospodarcze tych krajów i pozbawiają je możliwości rozwoju gospodarczego oraz godnego życia dla ich mieszkańców.
 4. Sieć lobbystów w mediach, medycynie i polityce odgrywa zasadniczą rolę w tej strategii poprzez zwodnicze przedstawianie medycyny „zachodniej” jako jedynej opartej na nauce formy opieki zdrowotnej. Uniemożliwia to setkom milionów ludzi w tych krajach korzystanie z dobrodziejstw naturalnego, opartego na rolnictwie podejścia do zdrowia.

c. Konsekwencje kolonializmu farmaceutycznego

Choć dla niektórych zasady kolonializmu farmaceutycznego mogą brzmieć abstrakcyjnie, ich konsekwencje są oczywiste.

Postaw się na miejscu…

głównego udziałowca lub członka zarządu międzynarodowej firmy farmaceutycznej. Właśnie dowiedziałeś się, że szybko mutujący wirus, koronawirus, zagraża zdrowiu ludzi w niemal każdym kraju na świecie. Ale wiesz też, że z każdą nową mutacją wirusa konieczna będzie nowa, specyficzna szczepionka. Twoja firma farmaceutyczna posiada patenty na taką szczepionkę, a sprzedaż tego specyfiku nieuchronnie zwiększy twoje przychody.

Zdajesz sobie sprawę, że możesz wykorzystać te przyszłe mutacje, produkując potencjalnie nieograniczoną liczbę szczepionek przeciwko nim. Uzależniając w ten sposób całe kraje od przemysłu farmaceutycznego, możesz stopniowo osłabiać je ekonomicznie i w konsekwencji doprowadzić do tego, że wiele z najbiedniejszych państw znajdzie się pod twoją całkowitą kontrolą.

Istnieje tylko kilka warunków wstępnych dla tego strategicznego globalnego „przejęcia” w imieniu interesów korporacji w tym modelu myślowym:

 1. Musisz wykorzystać globalne media, które kontrolujesz, aby podtrzymać fałszywe przekonanie, że szczepionki są jedynym rozwiązaniem dla zakończenia obecnej pandemii.
 2. Musicie wyeliminować jakąkolwiek możliwość, aby nieopatentowane metody zdrowotne były uważane za alternatywę dla waszych szczepionek. W szczególności zaś musicie publicznie zdyskredytować stosowanie witamin i innych mikroelementów.
 3.  Musicie szukać wsparcia dla tej pozbawionej skrupułów globalnej kampanii marketingowej szczepionek w renomowanych krajowych i międzynarodowych instytucjach i organizacjach – przede wszystkim w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W tym decydującym momencie historii to przede wszystkim na Panu, Panie Sekretarzu Generalny, spoczywa odpowiedzialność za wskazanie światu poważnych zagrożeń ze strony kolonializmu farmaceutycznego i jego szczególnie złośliwej formy, która wykorzystuje obecną pandemię koronawirusa jako „pretekst”.

W tym kontekście niniejszy List otwarty ma szczególne znaczenie, ponieważ nie tylko krytykuje status quo, ale także oferuje jedyną opartą na naukowych podstawach strategię zapewnienia trwałego zdrowia nawet w najbiedniejszych krajach, a tym samym uniknięcia śmiertelnej spirali neokolonialnej zależności ogromnej większości ludności świata.

 1. Robili to już wcześniej: kolonializm farmaceutyczny pod pretekstem walki z pandemią HIV/AIDS

To nie pierwszy raz, kiedy globalne zdrowie ludzkie jest atakowane przez interesy farmaceutyczne pod pretekstem walki z pandemią. Jednym ze szczególnie dobrze udokumentowanych przykładów jest pandemia zespołu nabytego niedoboru odporności (HIV/AIDS).

Przez ponad trzy dekady lobbyści farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego wprowadzali w błąd światowych decydentów politycznych – zwłaszcza w krajach rozwijających się, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii HIV/AIDS – wierząc, że jedynym sposobem walki z nią jest wydawanie miliardów dolarów na import tak zwanych „leków antywirusowych”.

Ani politycy, ani mieszkańcy krajów dotkniętych tą pandemią nie zdawali sobie sprawy, że termin „lek antywirusowy” to tylko inna nazwa zastosowana w celu sprzedaży toksycznych leków do chemioterapii w formie tabletek. Prawidłowe oznaczenie tych leków jako „chemioterapii” spowodowałoby oczywiście ich odrzucenie, ponieważ powszechnie wiadomo, że te toksyczne substancje uszkadzają i ostatecznie niszczą szpik kostny – to właśnie w tym miejscu w ludzkim organizmie wytwarzane są komórki odpornościowe (leukocyty).

Dzięki tej nikczemnej sztuczce armia globalnych lobbystów farmaceutycznego biznesu eksportowego stała się odpowiedzialna za to, że dziesiątki milionów ludzi, którzy już cierpieli na niedobór odporności, otrzymywali toksyczne leki, które zamiast poprawiać ich system immunologiczny, jeszcze bardziej go osłabiały, uaktywniając w ten sposób AIDS i skracając ich życie.

Dopiero w 2013 roku, całe pokolenie po rozpoczęciu pandemii, świat dowiedział się, że najskuteczniejszym sposobem na opóźnienie rozwoju choroby AIDS wywołanej niedoborem odporności jest zapewnienie optymalnego spożycia mikroelementów. Wyniki zakrojonego na szeroką skalę klinicznego badania epidemiologicznego opublikowano w listopadzie 2013 roku w Journal of the American Medical Association i stwierdzono:

„Dowody te wspierają stosowanie specyficznej suplementacji mikroskładników odżywczych jako skutecznej interwencji u zakażonych HIV dorosłych we wczesnych stadiach choroby HIV, znacząco zmniejszając ryzyko progresji choroby… To zmniejszone ryzyko może przełożyć się na opóźnienie czasu, w którym u zakażonych HIV pacjentów wystąpi dysfunkcja układu odpornościowego i na szerszy dostęp do leczenia HIV w krajach rozwijających się.”

Jednak korzyści profilaktyczne i terapeutyczne mikroelementów w walce z pandemią AIDS nie były jedyną dziedziną medycyny, w której te naturalne substancje okazały się równie skuteczne w porównaniu z opatentowanymi lekami farmaceutycznymi, a nawet lepsze.

Kolonializm farmaceutyczny - najohydniejsza forma neokolonializmu

Nie trzeba mieć wykształcenia biznesowego ani politycznego, by zrozumieć, że reprezentując interesy gospodarcze wartego miliardy dolarów farmaceutycznego biznesu eksportowego, Brukselska Unia Europejska dąży do scementowania i rozszerzenia tych interesów na cały świat. W ten sposób Brukselska Unia Europejska funkcjonuje również jako globalne biuro polityczne wspierające kolonializm farmaceutyczny.

a. Po której stronie stoi ONZ?

W lutym 2021 roku Pan, Panie Guterres, podpisał się pod dokumentem zatytułowanym Multilateral Cooperation for Global Recovery. Pozostałymi sygnatariuszami byli polityczni przedstawiciele największych na świecie państw eksportujących farmaceutyki, m.in. Angela Merkel (Niemcy), Emmanuel Macron (Francja), Charles Michel (Belgia, przewodniczący tzw. Rady Europejskiej), Ursula von der Leyen (Niemcy, przewodnicząca Komisji UE). W tym szeroko nagłośnionym dokumencie wzywa Pan do szybszej dystrybucji opatentowanych szczepionek do krajów rozwijających się. Podczas gdy takie wezwanie może być postrzegane przez niektórych jako wsparcie dla ludzi żyjących w krajach rozwijających się, lista sygnatariuszy stawia je w zupełnie innym świetle. Pańskie nazwisko, jako Sekretarza Generalnego ONZ – obok politycznych interesariuszy korporacji reprezentujących trzy czwarte światowego biznesu eksportu leków – może okazać się kolejnym nadużyciem ONZ jako wiarygodnej organizacji międzynarodowej przez te korporacyjne interesy.

Apel o wielostronną współpracę na rzecz globalnej odbudowy

Politycy reprezentujący trzy czwarte światowego eksportu leków farmaceutycznych przemawiają do świata na rzecz większego eksportu leków. Od lewej: Emmanuel Macron (Francja), Ursula von der Leyen (UE), Charles Michel (Belgia) i, z daleka po prawej, Angela Merkel (Niemcy). Prezydent Senegalu Macky Sall i Pan,  Sekretarz Generalny ONZ, z trudem maskowaliście interesy gospodarcze tego „Apelu”. Źródło: ONZ, luty 2021.

Politycy reprezentujący trzy czwarte światowego eksportu leków farmaceutycznych przemawiają do świata na rzecz większego eksportu leków. Od lewej: Emmanuel Macron (Francja), Ursula von der Leyen (UE), Charles Michel (Belgia) i, z daleka po prawej, Angela Merkel (Niemcy). Prezydent Senegalu Macky Sall i Pan,  Sekretarz Generalny ONZ, z trudem maskowaliście interesy gospodarcze tego „Apelu”. Źródło: ONZ, luty 2021.

Jedynym wyjaśnieniem, dlaczego Pan, jako najwyższy przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych, mógł podpisać się pod dokumentem, który – bez wątpienia – będzie nadużywany w celu promowania kolonializmu farmaceutycznego, jest to, że niektórzy tak zwani „eksperci” kazali Panu wierzyć, że szczepionki są jedynym naukowo uzasadnionym sposobem zakończenia pandemii.

Jednakże, jak jednoznacznie dowodzą nasze badania, nie można już dłużej podtrzymywać tego stwierdzenia. Od tej pory każdy, kto próbuje przekonać ludzi do strategii „tylko szczepionki”, rozpowszechnia „fałszywe informacje” i nie działa w interesie ludzi na całym świecie – zamiast tego po prostu wspiera kolonializm farmaceutyczny.

b. Prawa kolonializmu farmaceutycznego

Zasady kolonializmu farmaceutycznego są równie łatwe do zrozumienia, jak wspomniane wyżej prawa „farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego”:

 1. Kolonializm farmaceutyczny jest najbardziej haniebną formą kolonializmu, ponieważ ukrywa się za zwodniczym podszyciem „dobroczynności” – tzn. bogate kraje eksportujące farmaceutyki przedstawiają się jako „pomagające” ludziom żyjącym w biednych krajach.
 2. Jest wręcz przeciwnie. Eksport opatentowanych leków do krajów rozwijających się ma niewielki wpływ lub nie ma żadnego wpływu na najbardziej powszechne i pilne problemy zdrowotne, z jakimi się borykają, takie jak niedożywienie, niedobór odporności powodujący podatność na choroby zakaźne oraz inne choroby związane z głodem.
 3. Podczas gdy korzyści zdrowotne płynące z wartego wiele miliardów dolarów eksportu leków do krajów rozwijających się są ograniczone, mają one wyraźne długoterminowe konsekwencje ekonomiczne i społeczne: systematycznie uszczuplają i tak już niewielkie zasoby gospodarcze tych krajów i pozbawiają je możliwości rozwoju gospodarczego oraz godnego życia dla ich mieszkańców.
 4. Sieć lobbystów w mediach, medycynie i polityce odgrywa zasadniczą rolę w tej strategii poprzez zwodnicze przedstawianie medycyny „zachodniej” jako jedynej opartej na nauce formy opieki zdrowotnej. Uniemożliwia to setkom milionów ludzi w tych krajach korzystanie z dobrodziejstw naturalnego, opartego na rolnictwie podejścia do zdrowia.

c. Konsekwencje kolonializmu farmaceutycznego

Choć dla niektórych zasady kolonializmu farmaceutycznego mogą brzmieć abstrakcyjnie, ich konsekwencje są oczywiste.

Postaw się na miejscu…

głównego udziałowca lub członka zarządu międzynarodowej firmy farmaceutycznej. Właśnie dowiedziałeś się, że szybko mutujący wirus, koronawirus, zagraża zdrowiu ludzi w niemal każdym kraju na świecie. Ale wiesz też, że z każdą nową mutacją wirusa konieczna będzie nowa, specyficzna szczepionka. Twoja firma farmaceutyczna posiada patenty na taką szczepionkę, a sprzedaż tego specyfiku nieuchronnie zwiększy twoje przychody.

Zdajesz sobie sprawę, że możesz wykorzystać te przyszłe mutacje, produkując potencjalnie nieograniczoną liczbę szczepionek przeciwko nim. Uzależniając w ten sposób całe kraje od przemysłu farmaceutycznego, możesz stopniowo osłabiać je ekonomicznie i w konsekwencji doprowadzić do tego, że wiele z najbiedniejszych państw znajdzie się pod twoją całkowitą kontrolą.

Istnieje tylko kilka warunków wstępnych dla tego strategicznego globalnego „przejęcia” w imieniu interesów korporacji w tym modelu myślowym:

 1. Musisz wykorzystać globalne media, które kontrolujesz, aby podtrzymać fałszywe przekonanie, że szczepionki są jedynym rozwiązaniem dla zakończenia obecnej pandemii.
 2. Musicie wyeliminować jakąkolwiek możliwość, aby nieopatentowane metody zdrowotne były uważane za alternatywę dla waszych szczepionek. W szczególności zaś musicie publicznie zdyskredytować stosowanie witamin i innych mikroelementów.
 3.  Musicie szukać wsparcia dla tej pozbawionej skrupułów globalnej kampanii marketingowej szczepionek w renomowanych krajowych i międzynarodowych instytucjach i organizacjach – przede wszystkim w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W tym decydującym momencie historii to przede wszystkim na Panu, Panie Sekretarzu Generalny, spoczywa odpowiedzialność za wskazanie światu poważnych zagrożeń ze strony kolonializmu farmaceutycznego i jego szczególnie złośliwej formy, która wykorzystuje obecną pandemię koronawirusa jako „pretekst”.

W tym kontekście niniejszy List otwarty ma szczególne znaczenie, ponieważ nie tylko krytykuje status quo, ale także oferuje jedyną opartą na naukowych podstawach strategię zapewnienia trwałego zdrowia nawet w najbiedniejszych krajach, a tym samym uniknięcia śmiertelnej spirali neokolonialnej zależności ogromnej większości ludności świata.

 1. Robili to już wcześniej: kolonializm farmaceutyczny pod pretekstem walki z pandemią HIV/AIDS

To nie pierwszy raz, kiedy globalne zdrowie ludzkie jest atakowane przez interesy farmaceutyczne pod pretekstem walki z pandemią. Jednym ze szczególnie dobrze udokumentowanych przykładów jest pandemia zespołu nabytego niedoboru odporności (HIV/AIDS).

Przez ponad trzy dekady lobbyści farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego wprowadzali w błąd światowych decydentów politycznych – zwłaszcza w krajach rozwijających się, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii HIV/AIDS – wierząc, że jedynym sposobem walki z nią jest wydawanie miliardów dolarów na import tak zwanych „leków antywirusowych”.

Ani politycy, ani mieszkańcy krajów dotkniętych tą pandemią nie zdawali sobie sprawy, że termin „lek antywirusowy” to tylko inna nazwa zastosowana w celu sprzedaży toksycznych leków do chemioterapii w formie tabletek. Prawidłowe oznaczenie tych leków jako „chemioterapii” spowodowałoby oczywiście ich odrzucenie, ponieważ powszechnie wiadomo, że te toksyczne substancje uszkadzają i ostatecznie niszczą szpik kostny – to właśnie w tym miejscu w ludzkim organizmie wytwarzane są komórki odpornościowe (leukocyty).

Dzięki tej nikczemnej sztuczce armia globalnych lobbystów farmaceutycznego biznesu eksportowego stała się odpowiedzialna za to, że dziesiątki milionów ludzi, którzy już cierpieli na niedobór odporności, otrzymywali toksyczne leki, które zamiast poprawiać ich system immunologiczny, jeszcze bardziej go osłabiały, uaktywniając w ten sposób AIDS i skracając ich życie.

Dopiero w 2013 roku, całe pokolenie po rozpoczęciu pandemii, świat dowiedział się, że najskuteczniejszym sposobem na opóźnienie rozwoju choroby AIDS wywołanej niedoborem odporności jest zapewnienie optymalnego spożycia mikroelementów. Wyniki zakrojonego na szeroką skalę klinicznego badania epidemiologicznego opublikowano w listopadzie 2013 roku w Journal of the American Medical Association i stwierdzono:

„Dowody te wspierają stosowanie specyficznej suplementacji mikroskładników odżywczych jako skutecznej interwencji u zakażonych HIV dorosłych we wczesnych stadiach choroby HIV, znacząco zmniejszając ryzyko progresji choroby… To zmniejszone ryzyko może przełożyć się na opóźnienie czasu, w którym u zakażonych HIV pacjentów wystąpi dysfunkcja układu odpornościowego i na szerszy dostęp do leczenia HIV w krajach rozwijających się.”

Jednak korzyści profilaktyczne i terapeutyczne mikroelementów w walce z pandemią AIDS nie były jedyną dziedziną medycyny, w której te naturalne substancje okazały się równie skuteczne w porównaniu z opatentowanymi lekami farmaceutycznymi, a nawet lepsze.

Czekając nas krach inwestycyjnego biznesu farmaceutycznego

W swoim wystąpieniu przed Radą Praw Człowieka oskarżył Pan interesy korporacji o wykorzystywanie obecnej pandemii jako „pretekstu”. Chciwość korporacji – lub jak Pan to określił „zwiększanie zysków” – była jednym z motywów, które podał Pan jako powód tego publicznego oskarżenia.

Chociaż ta analiza nie jest błędna, nie wystarcza do wyjaśnienia globalnego zasięgu i agresywności, za pomocą których armia lobbystów farmaceutycznego biznesu eksportowego próbuje obecnie manipulować opinią światową, aby zaakceptowała szczepionki jako jedyną nadzieję dla ludzkości.

1. Eksplozja wiedzy w dziedzinie naturalnego zdrowia opartego na nauce

Stawką w biznesie farmaceutycznym nie jest tylko zysk kilku firm, ale przetrwanie całego modelu biznesowego wartego wiele bilionów dolarów.

Analizując ten model biznesowy, wiemy, że największym zagrożeniem dla jego przyszłego istnienia jest konkurencja ze strony nieopatentowanych metod ochrony zdrowia, a w szczególności rosnąca liczba dowodów naukowych i klinicznych na ogromne korzyści zdrowotne płynące ze stosowania mikroelementów.

Druga dekada XXI wieku charakteryzowała się ogromną ilością publikacji naukowych wykazujących ogromne korzyści stosowania witamin i innych mikroelementów w praktycznie wszystkich obszarach medycyny. Bliższe przyjrzenie się wzrostowi liczby publikacji na temat korzyści zdrowotnych witamin ujawnia ich strategiczne zagrożenie dla biznesu opatentowanych leków.

Całkowita liczba opublikowanych na świecie badań na temat korzyści zdrowotnych witamin/mikroelementów w zapobieganiu i leczeniu chorób serca/układu krążenia (A), nowotworów (B) i chorób zakaźnych (C).  Kolumny na każdym wykresie reprezentują ostatnie cztery dekady (od 1980 do 1989/1990, 1999/2000, 2009/2010 do 2019).

Źródło: Pubmed.gov/ PMC.

Wykresy te nie odzwierciedlają jedynie abstrakcyjnych zjawisk, ale mają znaczenie dla zdrowia i życia milionów ludzi na całym świecie. Oto tylko dwa przykłady na to, jak głęboko ten rozwój wpłynie na zasadniczo każde ludzkie życie na tej planecie:

 • Choroby układu sercowo-naczyniowego. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form chorób układu sercowo-naczyniowego jest niewydolność serca, czyli niewyjaśnione do tej pory zaburzenie funkcji pompowania krwi przez mięsień sercowy. Do dziś niewydolność serca pozostaje jednym z najgorzej rokujących schorzeń. Większość pacjentów umiera z jej powodu w ciągu kilku lat od zdiagnozowania. Do niedawna operacja przeszczepu serca była uważana za jedyną możliwość przedłużenia życia pacjentów.

Obecnie istnieje wiele naukowych i klinicznych dowodów na to, że optymalne zaopatrzenie pacjentów w mikroskładniki odżywcze zapewnia niezbędną bioenergię miliardom komórek mięśnia sercowego, co znacznie poprawia stan zdrowia. W ten sposób, po skróceniu życia dziesiątków milionów ludzi w ostatnich dziesięcioleciach, niedobór mikroskładników odżywczych został zidentyfikowany jako jedna z głównych przyczyn niewydolności serca. Otwiera to możliwość znacznego zmniejszenia częstotliwości występowania tej choroby w przyszłości.

 • W 2017 roku przełomowe publikacje naukowe udokumentowały, że witamina C jest niezbędna do produkcji zdrowych białych krwinek (leukocytów). Z kolei przewlekły niedobór tej witaminy znacząco zwiększa szanse na nadprodukcję tych komórek w niedojrzałej i dysfunkcyjnej formie – stan znany jako białaczka. Optymalne ilości witaminy C były w stanie zapobiec tego typu sytuacjom, a tym samym muszą być uważane za decydujące podejście prewencyjne i terapeutyczne do tej formy raka, która jest szczególnie rozpowszechniona wśród dzieci.

Również w tym przypadku postęp naukowy w dziedzinie badań nad mikroelementami zasadniczo zidentyfikował białaczkę – i potencjalnie inne formy raka – jako wynik chronicznego niedoboru witamin.

I to były tylko dwa z wielu przykładów ostatnich postępów w medycynie, które nie były wcześniej uważane za możliwe. Konsekwencje tych osiągnięć były widoczne nie tylko dla rosnącej liczby ludzi, ale także dla udziałowców farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego.

Zanim zajmę się dalekosiężnymi konsekwencjami tego rozwoju, należy najpierw wyjaśnić, dlaczego wiedza ta dopiero teraz stała się dostępna.

 1. Uwolnienie ludzkiego zdrowia

Struktura i podstawowe funkcje biologiczne większości witamin zostały odkryte prawie sto lat temu, a następnie uhonorowane kilkoma Nagrodami Nobla. Jak to możliwe, że profilaktyczna i terapeutyczna rola tych biologicznych cząsteczek – podstawowego paliwa dla miliardów komórek naszego organizmu – pozostawała niezbadana przez wiele dziesięcioleci?

Stało się tak przede wszystkim z powodów ekonomicznych. Jak wspomniano powyżej, te naturalne, niepodlegające opatentowaniu cząsteczki stanowiły fundamentalne zagrożenie dla powstającego na przełomie XIX i XX wieku farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego, który był całkowicie uzależniony od możliwości patentowania leków.

Warunkiem koniecznym dla rozwoju tego przemysłu inwestycyjnego stało się stworzenie globalnej armii lobbystów w mediach, medycynie i polityce w celu wyeliminowania konkurencji ze strony naturalnych metod leczenia. Tak więc, przez dziesięciolecia głównym celem tych lobbystów było zapewnienie, że korzyści zdrowotne witamin zostaną wykluczone z edukacji medycznej, publicznie zdyskredytowane – lub nawet zakazane przez prawo.

Nie dziwi więc fakt, że politycznymi przywódcami, którzy stanęli na czele globalnego zakazu stosowania witamin i innych naturalnych metod leczenia, byli decydenci polityczni z Niemiec i innych krajów eksportujących farmaceutyki, z których wielu zostało wyniesionych do władzy przez interesy farmaceutyczne.

Przez trzy pełne dekady, ten globalny zakaz terapii witaminowych tłumił badania i naturalną edukację zdrowotną na całym świecie. Lekarzom i naukowcom sprzeciwiającym się temu zakazowi często grożono pozbawieniem prawa wykonywania zawodu i wszczęciem postępowania karnego. Panujący psychologiczny klimat strachu uniemożliwił prowadzenie ratujących życie badań w dziedzinie naturalnego zdrowia przez dziesięciolecia i w konsekwencji skazał setki milionów ludzi na całym świecie na śmierć z powodu chorób, którym można było zapobiec.

W końcu interes milionów ludzi zaczął zwyciężać. W 1994 roku Kongres Stanów Zjednoczonych jednogłośnie uchwalił Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA), ustawę, która pozwoliła na upublicznienie opartych na naukowych podstawach informacji o naturalnym zdrowiu w zakresie zapobiegania i leczenia chorób. Dla milionów ludzi w USA i poza nimi, przepisy te stały się znane jako „Vitamin Freedom Act”.

Wysiłki polityków z krajów eksportujących farmaceutyki, aby odwrócić to prawo – poprzez Brukselską Unię Europejską na poziomie europejskim i Komisję Codex Alimentarius na poziomie międzynarodowym – w zasadzie nie powiodły się. Wywołało to prawdziwy boom nowych badań nad zdrowiem naturalnym na całym świecie, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem rosnącej liczby ludzi, poszukujących alternatywy dla leków farmaceutycznych, które często wiążą się z poważnymi skutkami ubocznymi.

 1. 2020 – przełomowy rok dla inwestycyjnego biznesu farmaceutycznego

Eksplozja wiedzy na temat zastosowania witamin i innych mikroelementów we wszystkich dziedzinach medycyny, znalazła swoją kulminację w styczniu 2020 roku. W tym miesiącu największa na świecie instytucja zajmująca się badaniem nowotworów, amerykański National Cancer Institute (NCI), publicznie opowiedziała się za stosowaniem wysokich dawek witaminy C w profilaktyce i terapii wszystkich rodzajów nowotworów.

Publikacja ta oznaczała zwrot w trwającej od stuleci blokadzie stosowania witamin w walce z rakiem. Co więcej, oznaczało to nic innego jak wypowiedzenie wojny inwestycyjnym interesom farmaceutycznym: roczna sprzedaż chemioterapii i innych opatentowanych leków przeciwnowotworowych przekroczyła granicę 150 miliardów dolarów i stała się największą kategorią produktów w tej branży.

Dla udziałowców farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego konsekwencje tego przełomowego wydarzenia były oczywiste. Jeśli pozwoliliby oni na rozpowszechnianie informacji, że nieopatentowana substancja naturalna, witamina C, jest kluczem do walki z rakiem, to wkrótce rozpowszechniłoby się to wśród lekarzy, a w końcu wśród ludzi na całym świecie. Nieuchronnym skutkiem byłaby załamanie się i koniec farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego związanego z lekami na raka. Co więcej, korzyści zdrowotne witamin i innych mikroelementów w walce z rakiem spowodowałyby efekt domina i ostatecznie zagroziłyby również światowym rynkom opatentowanych leków farmaceutycznych na inne choroby. Taki rozwój sytuacji gwarantowałby koniec farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego.

Z pewnością zdaje sobie Pan sprawę, że światowy przemysł chemiczny, petrochemiczny i farmaceutyczny jest zasadniczo kontrolowany przez te same międzynarodowe grupy inwestycyjne. W obliczu znacznego spadku obrotów na rynku ropy naftowej, spowodowanego wzrostem świadomości ekologicznej i rozwojem odnawialnych źródeł energii, grupy te nie mogły dopuścić do załamania się kolejnego globalnego rynku wartego wiele bilionów dolarów – rynku opatentowanych leków.

Oczekiwanie na zastąpienie globalnego rynku syntetycznych leków farmaceutycznych przez oparte na nauce naturalne podejście do zdrowia stało się jasnym i aktualnym zagrożeniem dla każdego inwestora i lobbysty farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego na całym świecie, na początku 2020 roku.

Wyobraź sobie…

Aby zilustrować wymiar tego zagrożenia, każdy może postawić się w sytuacji członka zarządu firmy BAYER w tamtym czasie. Właśnie dowiedziałeś się, że Narodowy Instytut Raka rządu USA zalecił włączenie witaminy C w wysokich dawkach do leczenia wszystkich rodzajów raka. Analiza tego, co to  oznacza dla twojej firmy BAYER, nieuchronnie powraca i obejmuje ponad 150-letnią historię firmy.

W 1904 roku Prezes BAYER zadeklarował w memorandum, że niemiecki przemysł chemiczny/farmaceutyczny przewyższa wszystkie inne narody i powinien zasadniczo zdominować świat. Dekadę później twoja firma postanawia pomóc w realizacji tego celu i staje się ekonomiczną siłą napędową I wojny światowej oraz głównym dostawcą niezbędnych materiałów wojennych. W tym celu BAYER dostarczył swój najnowszy wynalazek, gaz musztardowy, jako broń do prowadzenia wojny chemicznej i ludobójstwa na polu bitwy.

Po tym, jak pierwsza próba podboju świata zakończyła się niepowodzeniem nie poddałeś się. Postanowiłeś zmienić jeden atom w strukturze chemicznej gazu musztardowego, zastępując siarkę (S) azotem (N). To zmieniło broń masowego rażenia, gaz musztardowy, w pierwszy lek do chemioterapii, rzekomo do walki z białaczką i innymi nowotworami.

Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży tego nowego leku chemioterapeutycznego i innych opatentowanych chemikaliów stworzyliście – wraz z innymi niemieckimi firmami chemicznymi kartel korporacyjny, który w 1925 roku zatrudniał już ponad 80 000 pracowników i stał się największą na świecie firmą chemiczno-farmaceutyczną.

Teraz przygotowywaliście się do kolejnej próby podboju świata: na początku lat 30-tych BAYER, BASF i inne niemieckie firmy stały się największymi korporacyjnymi sponsorami dojścia do władzy partii nazistowskiej oraz technicznego i logistycznego przygotowania do przeprowadzenia globalnego podboju. Podczas II wojny światowej twoja firma zarobiła miliardy, dostarczając nazistowskiej armii niemal wszystkie niezbędne materiały wojenne.

Po tym, jak ta druga próba podboju świata w imieniu waszego globalnego biznesu z opatentowanymi chemikaliami/lekami nie powiodła się, 24 dyrektorów z waszych kartelowych korporacji zostało postawionych w stan oskarżenia i stanęło przed Norymberskim Trybunałem do spraw Zbrodni Wojennych. Dyrektor BAYER, Ter Meer, został skazany, wraz z 12 innymi członkami kierownictwa, na karę więzienia za popełnienie masowych morderstw i innych zbrodni przeciwko ludzkości. Za jego wiedzą pracownicy BAYER przeprowadzali eksperymenty na więźniach obozów koncentracyjnych, aby przetestować nowe, opatentowane przez firmę leki i szczepionki.

Ale nawet ten wyrok za popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości był dla firmy BAYER niczym. Zaledwie kilka lat później Ter Meer wyszedł z więzienia i powrócił na stanowisko prezesa zarządu.  W tym czasie firma ponownie stała się okrętem flagowym niemieckiego przemysłu po II wojnie światowej.

Proszę spojrzeć wstecz. W ciągu ostatniego półwiecza twoja firma zadbała o to, aby ochrona i rozwój eksportu farmaceutyków były głównym celem wszystkich rządów Niemieckiej Republiki Federalnej po II wojnie światowej. Poprzez nadużywanie struktur politycznych, takich jak Brukselska Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych, jak wspomniano powyżej, ponownie przekształciliście Niemcy w największy na świecie kraj eksportujący opatentowane leki.

W ten sposób naraziliście na niebezpieczeństwo i ostatecznie poświęciliście życie milionów ludzi poprzez systematyczne tłumienie badań nad naturalnym zdrowiem i naturalnych metod leczenia na całym świecie, jako część waszej globalnej strategii biznesowej.

Teraz, w styczniu 2020 roku, dowiadujesz się, że wszystkie te wysiłki były daremne. Zdajesz sobie sprawę, że trwająca dekadę strategia wyciszania naturalnego zdrowia upada, a wiodące światowe instytuty badawcze są w otwartym konflikcie z twoimi korporacyjnymi interesami.

Wiesz również, że jeśli nie podejmiecie natychmiastowych działań, to cała wasza firma, wasi inwestorzy i kadra kierownicza, łącznie z armią lobbystów, których utrzymujecie w polityce, mediach i medycynie, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności prawnej za bezpośrednie lub pośrednie poświęcenie życia milionów ludzi i wyrządzenie szkód rzędu bilionów dolarów zasadniczo wszystkim narodom w ciągu całego minionego stulecia.

W tej sytuacji rozważasz następujące opcje.

– Być może zdajesz sobie sprawę, że – aby wdrożyć strategię globalnego podboju – musisz najpierw kontrolować opinię publiczną i społeczeństwo we własnym kraju.

 • szczepionki są postrzegane przez zwykłych ludzi jako jedyna nadzieja na zakończenie pandemii
 • firmy farmaceutyczne są postrzegane jako zbawcy ludzkości,
 • inne naukowo udowodnione sposoby – przede wszystkim mikroelementy – są publicznie dyskredytowane i prawnie represjonowane,
 • tworzy się i utrzymuje wśród ludzi psychologiczny klimat strachu, aby skłonić ich do zaakceptowania narastających zakłóceń gospodarczych i społecznych oraz systematycznego ograniczania praw człowieka,
 • w tym celu lobbyści niemieckiego rządu strategicznie planują kampanie strachu, których celem jest pomoc w kontrolowaniu społeczeństwa w interesie twojej korporacji.

– Możesz planować udział w globalnym wprowadzaniu opatentowanych szczepionek, być może próbując zdobyć dominację na światowym rynku poprzez połączenie szczepionek opartych na genach przeciwko kilku mutacjom wirusów.

– Możecie również skorzystać z pomocy niemieckiego rządu, aby uruchomić „grupę zadaniową„, której celem będzie wypchnięcie waszego nadchodzącego towaru szczepionkowego nie tylko w Niemczech i Europie, ale – strategicznie – na cały świat, tworząc w ten sposób bezprecedensowe globalne zależności i dokonując „podboju świata”, który poprzednie pokolenia dyrektorów BAYER próbowały osiągnąć za pomocą środków militarnych.

– A jeśli wszystkie te środki zawiodą, możecie skorzystać z budowania potencjału zagrożenia militarnego przez sojusz rządów eksportujących leki do krajów, które próbują uciec przed waszymi globalnymi interesami biznesowymi i zachować swoją niezależność gospodarczą i polityczną.

Założona w 1863 roku firma Bayer była pierwszą na świecie międzynarodową firmą farmaceutyczną i korporacyjnym okrętem flagowym największego obecnie eksportera leków. Scenariusz „rób lub zgiń”, który pojawia się właśnie w tym momencie historii, nie ogranicza się oczywiście do firmy BAYER. Stawką jest cała przyszłość działającego globalnie, wartego wiele bilionów dolarów farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego.

Podobnie jak w przypadku przygotowań do ostatniej próby podboju świata przez waszą korporację w latach 30-tych i 40-tych, możecie rozważyć wykorzystanie prawie 400 filii/skonsolidowanych firm grupy Bayer w prawie 90 krajach świata do koordynowania kolejnej próby podboju świata pod „pretekstem” walki z pandemią.

 1. Rób lub zgiń dla farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego

 

Jak wspomniano powyżej, przemysł farmaceutyczny nie jest przemysłem wyrosłym w sposób naturalny, lecz został sztucznie stworzony w celu inwestowania w choroby jako rynki zbytu dla opatentowanych leków syntetycznych. Od samego początku było jasne, że przemysł ten może odnieść sukces tylko wtedy, gdy strategicznie stłumi niedające się opatentować naturalne alternatywy zdrowotne. W tym celu, przez prawie sto lat, duże grupy finansowe po obu stronach Atlantyku zbudowały strategiczną zaporę informacyjną ograniczającą komunikację w zakresie badań, edukacji i wdrażania opartego na nauce naturalnego zdrowia do globalnej opieki zdrowotnej i medycyny.

 

Wspomniany wyżej Dietary Supplement Health and Education Act z 1994 roku spowodował pierwsze poważne pęknięcia w tej strategicznie wzniesionej tamie. Pomimo wszelkich starań, aby odwrócić tę ustawę, pęknięcia te nadal się poszerzają i – zwłaszcza w ciągu ostatniej dekady – powódź opartych na nauce informacji o naturalnym zdrowiu dotarła do wszystkich dziedzin medycyny i ludzkiego zdrowia.

 

Ten rosnący zalew informacji o naturalnym zdrowiu stał się egzystencjalnym zagrożeniem dla sztucznie stworzonego biznesu inwestycji farmaceutycznych. Dla inwestorów i kadry kierowniczej tego biznesu konsekwencje są jasne:

 

 1. Teraz, gdy oparte na naukowych podstawach naturalne alternatywy stają się dostępne w przypadku chorób układu krążenia, raka i innych powszechnych chorób, przemysł farmaceutyczny – i jego starannie wypracowany wizerunek jako jedynego dostarczyciela ludzkiego zdrowia – rozpadnie się. Ludzie na całym świecie odrzucą przyjmowanie drogich leków syntetycznych, które często wiążą się ze skutkami ubocznymi, a zamiast tego wybiorą lepsze, bezpieczne i niedrogie naturalne metody leczenia oparte na badaniach.
 2. Rozwój ten nieuchronnie zniszczy rynki leków farmaceutycznych wszystkich głównych chorób – powodując z czasem utratę dziesiątków bilionów dolarów w inwestycjach i zyskach.
 3. Co więcej, udziałowcy farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego, którzy zostaną uznani za winnych narażania zdrowia ludzkiego i gospodarki światowej, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za swoje działania przed krajowymi i międzynarodowymi sądami.

Wyobraź sobie

Wyobraź sobie gniew i złość:

 • dziesiątek tysięcy rodziców, którzy widzieli, jak ich dzieci cierpią i umierają na białaczkę, chorobę, o której teraz wiadomo, że w dużej mierze można jej zapobiec dzięki witaminie C (1,2)
 • milionów pacjentów chorych na raka – i dziesiątków milionów krewnych pacjentów, którzy zmarli na raka – którzy dowiedzieli się, że od dziesięcioleci wiadomo, iż mikroelementy chronią komórki przed rakiem i że mogły one oszczędzić życie większości tych pacjentów,
 • setek milionów pacjentów, którzy doznali ataku serca, udaru mózgu lub innych form choroby miażdżycowej, kiedy dowiedzą się, że te potencjalnie śmiertelne choroby są powodowane głównie przez niedobory witamin, tj. poprzez mechanizmy podobne do choroby marynarzy – szkorbutu, i że można było im w dużej mierze zapobiec już dziesiątki lat temu,
 • setek milionów ludzi, kiedy zdadzą sobie sprawę, że zostali celowo pozbawieni ratujących życie informacji zdrowotnych tylko z jednego powodu: aby umożliwić pojawienie się chorób i ich ekspansję jako globalnych rynków dla przemysłu inwestycji farmaceutycznych.

Taki przewidywalny rozwój wypadków miałby w historii tylko jedną analogię: 500 lat temu mieszkańcy Europy, a później innych kontynentów, zdali sobie sprawę, że przez stulecia byli utrzymywani w celowym analfabetyzmie wyłącznie po to, by karmić nienasyconą chciwość potężnych władców w średniowiecznym systemie feudalnym.

W obliczu podobnego egzystencjalnego zagrożenia dla ich globalnych, wielomiliardowych interesów, farmaceutyczne grupy inwestycyjne i ich armia lobbystów w polityce, mediach i medycynie jednoczą się w globalnym wysiłku, by zapobiec takiemu rozwojowi wypadków.

Dyktatura czy demokracja

Wnioski z tej analizy powinny być oczywiste dla każdego: model biznesowy oparty na systematycznym tłumieniu ratujących życie informacji o naturalnym zdrowiu, który ponosi współodpowiedzialność za cierpienie i śmierć setek milionów ludzi, nie może przetrwać w demokracji.

Cała przyszłość farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego zależy od bezzwłocznego podjęcia następujących zdecydowanych kroków:

 1. Używając wszelkich możliwych środków, musi zorganizować swoją kontrolę nad społeczeństwem, próbując przekształcić demokracje na całym świecie w korporacyjne dyktatury. Obejmuje to wykorzystanie dezinformacji, nacisków ekonomicznych i politycznych, a w razie potrzeby nawet gróźb militarnych.
 2. Aby te dyktatorskie rządy były do zaakceptowania przez społeczeństwo, musi ono uchwalać prawa, które dają tym grupom interesu bezpośredni dostęp do politycznej władzy wykonawczej, bez jakiejkolwiek ingerencji parlamentów czy innych demokratycznie wybranych organów.
 3. Ponieważ żadne społeczeństwo nie zgodziłoby się dobrowolnie na przyznanie demokratycznych uprawnień grupie interesów korporacyjnych, lobbyści tego przemysłu muszą znaleźć „pretekst”, aby przekonać dziesiątki milionów ludzi, że w ich najlepszym interesie leży rezygnacja z ich podstawowych praw.
 4. Pandemia wywołana przez chorobę wirusową, bakteryjną lub inną chorobę zakaźną jest doskonałym scenariuszem, aby przestraszyć miliony ludzi na całym świecie i przedstawić taki „pretekst”.

W ten sposób farmaceutyczny biznes inwestycyjny nie tylko będzie mógł kontynuować swój wątpliwy model biznesowy, ale – w całkowitym odwróceniu rzeczywistości – zaprezentuje się jako zbawca ludzkości i „nowi bogowie” XXI wieku.

Taki scenariusz jest właśnie tym, czego świat jest obecnie świadkiem i co Pan, Panie Guterres, słusznie skrytykował w swoim ostatnim wystąpieniu na forum Rady Praw Człowieka jako niejasną agendę stojącą za obecną pandemią koronawirusa.

Spisek czy gospodarka

W niektórych regionach świata, zwłaszcza w Azji Wschodniej, pandemia jakby ustąpiła, a życie społeczne w dużej mierze wróciło do normy. Dzieje się tak – przynajmniej częściowo – dzięki bogatej w mikroelementy diecie roślinnej i morskiej, typowej dla tych regionów. W przeciwieństwie do tego, inne regiony świata, w tym duża część Europy i Ameryki, stoją w obliczu coraz większych ograniczeń, które wpływają na życie gospodarcze i społeczne.

Niszczycielskie konsekwencje dla małych i dużych firm oraz masowe ograniczanie podstawowych praw człowieka wstrząsnęły systemami przekonań milionów ludzi i wywołały zamieszanie oraz spekulacje na temat możliwych spisków różnych grup interesów stojących za pandemią.

Wyjaśnienie jest jednak o wiele prostsze: to nie jakieś tajemnicze siły, ale ogromne interesy gospodarcze stoją za tym rozwojem sytuacji. Stawką jest teraz przyszłość przemysłu, który – jeszcze przed pojawieniem się biznesu szczepionek na koronawirusa – miał ponad bilion dolarów rocznego dochodu ze sprzedaży opatentowanych leków, co przekłada się na prawie trzy miliardy dolarów sprzedaży każdego dnia.

W krajach, które są światowymi liderami w eksporcie leków, interesy te wtargnęły i wywierają wpływ na główne grupy społeczne, od tak zwanych ekspertów naukowych po media i polityków – wszystkie te grupy w ciągu ostatnich dziesięcioleci stały się zawodowo lub ekonomicznie zależne od inwestycyjnego biznesu farmaceutycznego. Żadna partia polityczna nie doszła do władzy w tych krajach bez finansowego wsparcia tych korporacyjnych interesów. W związku z tym teraz wszyscy oni są wzywani do broni, aby ratować swych sponsorów.

Chociaż taka sytuacja ma miejsce we wszystkich głównych krajach eksportujących leki, jeden kraj jest szczególnie dotknięty. Niemcy są jedynym państwem po II wojnie światowej, które w zasadzie zostało zbudowane wokół tych konkretnych interesów inwestycyjnych. Logiczne fakty są następujące: Niemcy, kraj, który zajmuje 63 miejsce na światowej liście pod względem wielkości, z niewielką ilością zasobów naturalnych, od dziesięcioleci jest numerem jeden wśród krajów eksportujących leki. Nie trzeba mieć dyplomu z ekonomii, by zrozumieć, że taką rozbieżność można wytłumaczyć jedynie tym, że sukces gospodarczy tego kraju został zbudowany kosztem wielu innych narodów.

Przy eksporcie opatentowanych leków, który jest jednym z filarów tego sukcesu gospodarczego, korporacyjne interesy Niemiec – i ich politycznych popleczników – były odpowiedzialne za promowanie „inwestycji w choroby” na całej planecie. Od dziesięcioleci fizyczna i ekonomiczna nędza setek milionów ludzi na całym świecie jest głównym czynnikiem napędzającym niemiecką gospodarkę.

Dlatego też wszędzie tam, gdzie polityczni przedstawiciele Niemiec wyrażają dziś swoje zdanie, czy to w ONZ, czy w Unii Europejskiej, czy w innych międzynarodowych gremiach, wszędzie służą oni zasadniczo tym korporacyjnym interesom. Jak już wspomniano, preferowanym sposobem działania tych interesów jest ukrywanie swoich interesów gospodarczych za fasadą tychże międzynarodowych gremiów.

 1. Wyjaśnienie pandemii koronawirusa w przyszłych podręcznikach historii

Wszystkie zjawiska obecnie obserwowane przez ludzkość i związane z pandemią mogą zostać teraz logicznie wyjaśnione. Należą do nich:

 • uchwalanie ustaw zezwalających lub nadających uprawnienia
 • korumpowanie gospodarek
 • niszczenie życia społecznego
 • ograniczanie praw człowieka
 • zakłócenie odpowiedniego rozwoju społecznego całego pokolenia dzieci
 • promowanie kłamstwa przemysłu farmaceutycznego jako zbawiciela ludzkości.

Z czasem aktualne wydarzenia wokół pandemii staną się przedmiotem lekcji historii w szkołach całego świata. Zostaną one scharakteryzowane w następujący sposób:

 1. Przemysł farmaceutyczny nie jest przemysłem wyrosłym w sposób naturalny, lecz biznesem inwestycyjnym rozwijającym się na opatentowanych lekach syntetycznych. Ratujące życie cząsteczki biologiczne – w tym witaminy i inne mikroelementy – które, oprócz innych korzyści, wzmacniają system odpornościowy, stanowią egzystencjalne zagrożenie dla tego modelu biznesowego i dlatego muszą być tłumione.
 2. Systematyczne tłumienie informacji o korzyściach zdrowotnych płynących z mikroskładników odżywczych przez globalną armię lobbystów farmaceutycznych sprawiło, że układ odpornościowy ludności świata stał się podatny na wiele chorób zakaźnych.
 3. COVID-19 i związana z nim pandemia koronawirusa są bezpośrednim rezultatem tego strategicznego tłumienia informacji o witaminach i innych mikroelementach.
 4. Wniosek ten został naukowo potwierdzony przez fakt, że mikroelementy są w stanie zasadniczo zablokować wszystkie kluczowe mechanizmy infekcji koronawirusowych w organizmie ludzkim.
 5. Korporacyjne i polityczne podmioty odpowiedzialne za pozbawienie milionów ludzi optymalnego systemu odpornościowego i narażenie ich na możliwe do uniknięcia infekcje i pandemie muszą zostać pociągnięte do bezpośredniej odpowiedzialności, aby zapobiec wyrządzaniu dalszych szkód przyszłym pokoleniom.

Wyjaśnienie pandemii koronawirusa w przyszłych podręcznikach historii

Wszystkie zjawiska obecnie obserwowane przez ludzkość i związane z pandemią mogą zostać teraz logicznie wyjaśnione. Należą do nich:

 • uchwalanie ustaw zezwalających lub nadających uprawnienia
 • korumpowanie gospodarek
 • niszczenie życia społecznego
 • ograniczanie praw człowieka
 • zakłócenie odpowiedniego rozwoju społecznego całego pokolenia dzieci
 • promowanie kłamstwa przemysłu farmaceutycznego jako zbawiciela ludzkości.

Z czasem aktualne wydarzenia wokół pandemii staną się przedmiotem lekcji historii w szkołach całego świata. Zostaną one scharakteryzowane w następujący sposób:

 1. Przemysł farmaceutyczny nie jest przemysłem wyrosłym w sposób naturalny, lecz biznesem inwestycyjnym rozwijającym się na opatentowanych lekach syntetycznych. Ratujące życie cząsteczki biologiczne – w tym witaminy i inne mikroelementy – które, oprócz innych korzyści, wzmacniają system odpornościowy, stanowią egzystencjalne zagrożenie dla tego modelu biznesowego i dlatego muszą być tłumione.
 2. Systematyczne tłumienie informacji o korzyściach zdrowotnych płynących z mikroskładników odżywczych przez globalną armię lobbystów farmaceutycznych sprawiło, że układ odpornościowy ludności świata stał się podatny na wiele chorób zakaźnych.
 3. COVID-19 i związana z nim pandemia koronawirusa są bezpośrednim rezultatem tego strategicznego tłumienia informacji o witaminach i innych mikroelementach.
 4. Wniosek ten został naukowo potwierdzony przez fakt, że mikroelementy są w stanie zasadniczo zablokować wszystkie kluczowe mechanizmy infekcji koronawirusowych w organizmie ludzkim.
 5. Korporacyjne i polityczne podmioty odpowiedzialne za pozbawienie milionów ludzi optymalnego systemu odpornościowego i narażenie ich na możliwe do uniknięcia infekcje i pandemie muszą zostać pociągnięte do bezpośredniej odpowiedzialności, aby zapobiec wyrządzaniu dalszych szkód przyszłym pokoleniom.

Dlaczego

Organizacja Narodów Zjednoczonych, Pan jako jej Sekretarz Generalny, każdy decydent polityczny na świecie – w istocie każdy człowiek – potrzebuje przekonującego powodu do działania. Gdyby argumenty zawarte w tym Liście otwartym nie były wystarczające, aby przekonać Pana do działania, Panie Guterres, podam Panu moje powody, dla których zdecydowałem się podzielić tą informacją z całym światem:

 1. Robię to, ponieważ miałem zaszczyt kontynuować dzieło życia dwukrotnego laureata Nagrody Nobla i pioniera badań nad mikroelementami, a wraz z moimi współpracownikami mogłem stworzyć ludzkości możliwość zakończenia pandemii koronawirusa za pomocą skutecznych, bezpiecznych i trwałych środków naturalnych – pomagając w ten sposób uratować miliony istnień ludzkich.
 2. Czynię to również jako obywatel Niemiec. Pokolenie mojego dziadka zostało wysłane na podbój świata w imieniu niemieckiego cesarza. Następnie, pokolenie mojego ojca zostało wysłane na podbój świata w imieniu zdominowanej przez Niemców „Tysiącletniej Rzeszy”. Nikt nie powiedział tym pokoleniom, że zarówno cesarze, jak i późniejsi nazistowscy przywódcy byli jedynie politycznymi marionetkami realizującymi plany globalnego podboju największych wówczas na świecie koncernów farmaceutycznych/chemicznych.
 3. Piszę ten List otwarty jako obywatel świata. Podczas dwóch wojen światowych, prawie 100 milionów istnień ludzkich zostało poświęconych próbom globalnego podboju przez niemiecki farmaceutyczno/chemiczny biznes inwestycyjny i jego politycznych pachołków. Nadszedł czas, aby upewnić się, że zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione w ubiegłym wieku przez niemieckie interesy korporacyjne nie będą kontynuowane w tym i w przyszłych pokoleniach.
 4. Podaję te informacje do publicznej wiadomości, aby dać odpowiedź na decydujące pytanie: Czy można było zapobiec obu wojnom światowym? Odpowiedź brzmi „tak” – pod dwoma warunkami:
 • Gigantyczne interesy ekonomiczne stojące za tymi katastrofami są mistrzami oszustwa i działają za „pretekstami” – tak więc ich motywy ekonomiczne nie są rozpoznawane przez ogół ludzi. Publiczne ujawnienie tych interesów gospodarczych jest pierwszym warunkiem wstępnym, aby zapobiec takim katastrofom w przyszłości.
 • Ci, którzy byli w stanie dostrzec korporacyjną chciwość jako siłę napędową tych dwóch wojen światowych, nie mieli dość siły ani odwagi, by zabrać głos. Tak więc, poprzez publiczne wypowiadanie się i globalne działanie, ludzie na całym świecie mogą ostatecznie zapobiec takim katastrofom w przyszłości.
 1. Piszę ten List jako lekarz medycyny, który w ciągu swojego życia był świadkiem, jak setki milionów obywateli na całym świecie umierało – o dziesiątki lat za wcześnie – nie tylko z powodu niedoborów odporności, ale także z powodu chorób układu krążenia i innych chorób, którym można było w dużej mierze zapobiec, gdyby ratujące życie informacje o korzyściach zdrowotnych płynących z mikroelementów nie były strategicznie tłumione w imieniu farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego.
 2. Obecnie, zamiast rozpowszechniać ratujące życie informacje o roli mikroskładników odżywczych we wzmacnianiu ludzkiego układu odpornościowego, a w szczególności w zwalczaniu pandemii koronawirusa, setki milionów istnień ludzkich na całym świecie jest narażonych na coraz to nowe mutacje oraz na szczepionki, których średnio- i długoterminowe skutki uboczne są całkowicie nieznane.

Podsumowując, przekazuję te informacje światu, aby zapobiec kontynuacji ludobójstw popełnianych w imieniu interesów korporacji – w tym tych, które są popełniane pod „pretekstem” walki z pandemią. Jeśli bowiem nie zdobędziemy się teraz na odwagę, by ujawnić interesy korporacji i nie wymienimy ich politycznych popleczników, te ludobójstwa będą kontynuowane i będą żerować na kolejnych pokoleniach.

Zabezpieczenie przyszłości ludzkości

Ludzkość stoi na rozdrożu. Obecny kryzys stwarza dla całej ludzkości wyjątkową okazję do

 • znalezienia nowych, skutecznych i bezpiecznych sposobów zakończenia obecnej pandemii,
 • dowiedzenia się, jak zapobiec takim wydarzeniom w przyszłości – poprzez dogłębną analizę źródeł obecnego kryzysu,
 • utorowania drogi do „świata bez chorób” – stworzonego dla ludzi i przez ludzi.

Za ten cel są współodpowiedzialni wszyscy ludzie:

Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych

a. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest największym organem politycznym na świecie. Spoczywa na niej główna odpowiedzialność za pomoc w zakończeniu obecnego kryzysu światowego.

W tym celu podzieliłem się z Panem obszerną wiedzą naukową na temat nowych, skutecznych metod zakończenia pandemii koronawirusa. Podejście to jest bezpieczne i może być natychmiast wdrożone w dowolnym miejscu na świecie. Wzywam Pana do bezzwłocznego udostępnienia tych ratujących życie informacji wszystkim państwom członkowskim Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dla prawie 200 krajów rozwijających się ten List otwarty stanowi jedyną realną strategię skutecznej walki z obecną pandemią i zapobiegania przyszłym. Cel ten można osiągnąć bez podporządkowywania tych krajów fatalnej zależności od farmaceutycznego kolonializmu.

b. Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła różne inicjatywy mające na celu walkę z głodem, niedożywieniem i chorobami, szczególnie w krajach rozwijających się. Te szlachetne cele zostały również określone jako „Milenijne Cele Rozwoju” ONZ, ale nigdy nie zostały osiągnięte. WHO i FAO zorganizowały regionalne i międzynarodowe konferencje w celu poprawy inicjatyw rolniczych i żywieniowych, ale głód i niedożywienie są nadal powszechne na naszej planecie. Pełne dwie dekady temu, niedobór witamin i minerałów został zgłoszony przez międzynarodową inicjatywę Niedobór witamin i minerałów, ale pomimo współpracy UNICEF, niewiele się zmieniło od tego czasu.

Naukowa identyfikacja niedożywienia, a zwłaszcza niedobór mikroelementów odżywczych jako warunek wstępny dla pandemii koronawirusa, stanowi wyjątkową okazję dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby przejąć inicjatywę w międzynarodowym wysiłku w celu poprawy zdrowia ludzkiego i zapobiegania chorobom. Taki program może być natychmiast wdrożony w dowolnym miejscu na świecie – w tym w najbardziej odległych wioskach naszej planety.

Rola ludzi na całym świecie

Najważniejszą rolę w zakończeniu obecnej pandemii odgrywają sami ludzie. Aby osiągnąć ten cel, należy zrobić wszystko, aby wykorzystać potencjał ludzki. Nie trzeba być lekarzem ani wyszkolonym pracownikiem służby zdrowia – każdy może zrozumieć:

 1. Rolę witamin i innych mikroelementów jako niezbędnych katalizatorów metabolizmu każdej komórki, a w szczególności białych krwinek (leukocytów) odpowiedzialnych za obronę przed infekcjami wirusowymi i innymi inwazyjnymi mikroorganizmami.
 2. Że te bioaktywne molekuły pochodzą z roślin, a wiedza o tym, które z tych roślin są szczególnie bogate w ochronne mikroelementy powinna być promowana w każdej instytucji edukacyjnej od przedszkola do publicznych wykładów w domach seniora.
 3. Że optymalne dzienne spożycie tych bogatych w mikroelementy owoców i warzyw jest skutecznym i bezpiecznym sposobem na poprawę naszego systemu odpornościowego i zapobieganie infekcjom.
 4. Optymalnie zaopatrzony system immunologiczny pomaga chronić organizm ludzki przed wszystkimi podtypami koronawirusa, a optymalne zaopatrzenie w mikroskładniki odżywcze jako strategia zdrowia publicznego pomaga chronić przed wszystkimi obecnymi i przyszłymi mutacjami koronawirusa.
 5. Ponieważ zoptymalizowany system immunologiczny jest również skuteczny przeciwko inwazji innych mikroorganizmów na nasz organizm, wzbogacenie naszej codziennej diety w witaminy i inne mikroelementy jest najskuteczniejszym naturalnym sposobem zapobiegania przyszłym pandemiom w ogóle.

Deklaracja z Alma Ata z 1978 r. Światowej Organizacji Zdrowia stwierdza, że „zdrowie dla wszystkich” na całym świecie można osiągnąć jedynie poprzez skupienie się na profilaktyce i jednoczesne zapewnienie, że nie tylko pracownicy służby zdrowia, ale wszyscy ludzie zaangażują się w dzielenie odpowiedzialności za zdrowie własne i społeczności. Obecny kryzys wymaga wdrożenia tych zasad. Każdy może je zrozumieć i każdy może wziąć w nich udział!

Uczynienie opartego na nauce naturalnego zdrowia prawem człowieka

Biorąc pod uwagę trwające od stuleci strategiczne tłumienie informacji o korzyściach zdrowotnych witamin i innych opartych na nauce naturalnych metodach leczenia, nasz następny cel jest jasny: uczynić wolny dostęp do opartych na nauce naturalnych metod leczenia prawem człowieka. Ogłoszenie tego jako podstawowego prawa człowieka, dodanie go do Karty Praw Człowieka ONZ i uczynienie go wiążącym prawem we wszystkich krajach członkowskich ONZ, jest jedynym sposobem na ochronę tego i przyszłych pokoleń przed pandemiami i innymi śmiertelnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Zdrowie oparte na żywieniu i medycyna oparta na rolnictwie jako podstawa skutecznej profilaktyki zdrowotnej

Eksplozja badań nad zdrowiem naturalnym w ciągu ostatnich dziesięcioleci konsekwentnie pokazuje, że biologiczne molekuły pochodzenia roślinnego są równe – a w wielu przypadkach lepsze – od syntetycznych leków farmaceutycznych. Co więcej, w przeciwieństwie do opatentowanych leków syntetycznych, te naturalne cząsteczki są bezpieczne. Badania naukowe i kliniczne wykazujące korzyści zdrowotne mikroelementów w praktycznie wszystkich dziedzinach medycyny. Tak więc, pomimo pewnego oporu ze strony status quo, zdrowie oparte na odżywianiu i medycyna naturalna oparta na roślinach już dziś stanowią podstawę przyszłej profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Sztuczny mur pomiędzy żywnością a lekami, stworzony przez farmaceutyczny biznes inwestycyjny w celu ochrony swoich globalnych rynków z opatentowanymi lekami, upadnie. Medycyna w pełni przyjmie naturalne molekuły pochodzenia roślinnego, niezbędne do optymalnego metabolizmu komórkowego, a tym samym do zapobiegania chorobom. Rolnictwo nie będzie się już skupiać tylko na dostarczaniu żywności dla ludzi na świecie, aby zapobiec podstawowemu głodowi. Rolnicy na całym świecie staną się dostarczycielami nowoczesnej medycyny, uprawiając na skalę przemysłową rośliny o udowodnionych właściwościach zdrowotnych.

Ścisły związek pomiędzy mikroelementami pochodzącymi z roślin, optymalnym funkcjonowaniem komórek i zapobieganiem chorobom stanie się istotnym tematem na każdym poziomie edukacji. W każdym mieście, miasteczku i wiosce na tej planecie powstaną ogródki przyszkolne i inne.

Takie lokalne inicjatywy ogrodnicze staną się kamieniem węgielnym globalnej i skutecznej profilaktycznej opieki zdrowotnej. Dla całego rozwijającego się świata, strategia ta będzie jedynym sposobem na zapewnienie skutecznego, bezpiecznego, przystępnego cenowo i zrównoważonego zdrowia setkom milionów ludzi żyjących na całym świecie. Dla Organizacji Narodów Zjednoczonych droga ta będzie jedynym rozsądnym sposobem na spełnienie obietnicy złożonej światu dziesiątki lat temu, a dotyczącej zapewnienia „zdrowia dla wszystkich”.

Przede wszystkim droga ta pozwoli Organizacji Narodów Zjednoczonych osiągnąć ostateczny cel, dla którego została ona założonawiele lat temu: zlikwidować przepaść między krajami biednymi i bogatymi w odniesieniu do najbardziej podstawowych potrzeb życiowych, umożliwić setkom milionów ludzi żyjących dziś w gorszych warunkach godne życie – a tym samym wnieść decydujący wkład w zachowanie pokoju na świecie.

c) Projekt „Movement of Life”

Celem inicjatyw ogrodniczych jest edukacja dzieci i ludzi na całym świecie na temat korzyści zdrowotnych płynących z warzyw i owoców. Dzieci w każdym kraju na świecie mogą uczyć się o korzyściach zdrowotnych owoców i warzyw w klasach, a także sadzić je w przyszkolnych ogrodach.

W tym właśnie celu nasza Fundacja uruchomiła w Afryce projekt Movement of Life. Uczniowie w każdym wieku uczą się o korzyściach zdrowotnych lokalnie uprawianych owoców i warzyw, planują i utrzymują szkolne ogrody poprzez „uczniowskie parlamenty zdrowia”, inspirują społecznościowe ogrodnictwo w odległych wioskach, gdzie mieszkają ich rodziny i przyczyniają się do poprawy zdrowia całych regionów. Szczegóły dotyczące tych programów są dostępne na stronie www.movement-of-life.org. Ta udana inicjatywa może służyć jako projekt pilotażowy dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i powinna być niezwłocznie rozszerzona na wszystkie narody.

Projekt "Movement of Life”

Celem inicjatyw ogrodniczych jest edukacja dzieci i ludzi na całym świecie na temat korzyści zdrowotnych płynących z warzyw i owoców. Dzieci w każdym kraju na świecie mogą uczyć się o korzyściach zdrowotnych owoców i warzyw w klasach, a także sadzić je w przyszkolnych ogrodach.

W tym właśnie celu nasza Fundacja uruchomiła w Afryce projekt Movement of Life. Uczniowie w każdym wieku uczą się o korzyściach zdrowotnych lokalnie uprawianych owoców i warzyw, planują i utrzymują szkolne ogrody poprzez „uczniowskie parlamenty zdrowia”, inspirują społecznościowe ogrodnictwo w odległych wioskach, gdzie mieszkają ich rodziny i przyczyniają się do poprawy zdrowia całych regionów. Szczegóły dotyczące tych programów są dostępne na stronie www.movement-of-life.org. Ta udana inicjatywa może służyć jako projekt pilotażowy dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i powinna być niezwłocznie rozszerzona na wszystkie narody.

Podsumowanie

Wzywam Pana, jako Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, do

 1. Oficjalnego poinformowania krajów członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych o roli mikroelementów jako jedynej skutecznej, bezpiecznej, przystępnej cenowo i dostępnej na całym świecie odpowiedzi na obecną pandemię.
 2. Zaproponowania globalnego programu edukacyjnego, który przyniesie wszechstronne korzyści zdrowotne związane ze stosowaniem bogatych w mikroelementy owoców i warzyw w szkołach i społecznościach na całym świecie.
 3. Wsparcia przez ONZ globalnej kampanii „W kierunku świata bez chorób”, której celem jest pomoc w zapobieganiu chorobom poprzez szerzenie wiedzy na temat korzyści zdrowotnych płynących z mikroskładników odżywczych. Kampania ta będzie prowadzona przez naukowców, polityków, liderów społeczności, a przede wszystkim przez odpowiedzialnych obywateli na całym świecie.
 4. Zaproponowanie Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ 2021 wsparcie takiej globalnej kampanii, której celem będzie zakończenie nadużywania obecnej pandemii jako „pretekstu” dla kolonializmu farmaceutycznego. Taka kampania ostatecznie umożliwi całej ludzkości zrobienie ogromnego kroku naprzód w kierunku faktycznego wyeliminowania głodu, niedożywienia i wielu chorób, a tym samym stworzenia planety, która godnie przyjmie przyszłe pokolenia.

Aby upewnić się, że cel ten zostanie osiągnięty w przewidywalnej przyszłości, wzywam każdego obywatela na całym świecie do przyłączenia się do globalnego wysiłku na rzecz świata bez chorób!

Z poważaniem,

dr med. Matthias Rath

Links:

 1. https://www.dr-rath-foundation.org/2021/01/linus-pauling/
 2. https://drrathresearch.org/
 3. https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/22/world-faces-pandemic-human-rights-abuses-covid-19- antonio-guterres
 4. https://www.dr-rath-foundation.org/2008/10/what-the-arv-defendants-dont-want-you-to-know-about-arvs-6/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=vitamin+AND+immune
 6. https://www.unicef.org/media/files/davos_micronutrient.pdf
 7. https://news.un.org/en/audio/2017/02/623922
 8. https://wwjcmnh.org/effective-and-safe-global-public-health-strategy-to-fight-the-covid-19-pandemic-specific- micronutrient-composition-inhibits-coronavirus-cell-entry-receptor-ace2-expression/
 9. https://www.jcmnh.org/micronutrient-combination-inhibits-two-key-steps-of-coronavirus-sars-cov-2-infection-viral- binding-to-ace2-receptor-and-its-cellular-expression/
 10. https://www.dr-rath-foundation.org/wp-content/uploads/2021/02/Published-ACE2-Vit-C-others-21621.pdf
 11. https://www.researchsquare.com/article/rs-52778/v2
 12. https://documents.pub/document/rockefeller-medicine-men.html
 13. http://www.profit-over-life.org/books/books.php?book=45
 14. https://www.dr-rath-foundation.org/2007/05/the-history-of-the-pharma-cartel/
 15. https://www.dr-rath-foundation.org/2008/01/codex-alimentarius-the-control-and-denial-of-science/
 16. https://www.dr-rath-foundation.org/2006/10/codex-what-is-it-and-how-does-it-affect-you-and-your-health/
 17. https://www.youtube.com/watch?v=BL8jPMtAVg0
 18. http://www.profit-over-life.org/
 19. http://www.profit-over-life.org/guide/index_892.html
 20. http://www.profit-over-life.org/books/books.php?book=43
 21. https://www.dr-rath-foundation.org/2006/09/roots-of-brussels-eu/
 22. https://www.dr-rath-foundation.org/2016/06/the-hidden-nazi-background-of-walter-hallstein-founding-president-of-the- brussels-eu-commission/
 23. https://www.project-syndicate.org/commentary/multilateralism-for-the-masses-by-emmanuel-macron-et-al-2020-02? barrier=accesspaylog
 24. https://www.dr-rath-foundation.org/wp-content/uploads/2017/11/END_AIDS_Chapter07.pdf
 25. https://www.dr-rath-foundation.org/2017/11/end-aids/
 26. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1785464
 27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=vitamin+AND+heart
 28. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28823558/
 29. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28825709/
 30. https://www.congress.gov/bill/103rd-congress/senate-bill/784
 31. https://www.cancer.gov/research/key-initiatives/ras/ras-central/blog/2020/yun-cantley-vitamin-c
 32. https://www.reuters.com/article/us-germany-coronavirus-borders-idUSKBN23H1D3
 33. https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200409-federal-government-fosters-and-boots- production-of-medical-personal-protection-equipment.html
 34. https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_175663.htm
 35. https://www.tu-chemnitz.de/fsr-chemie/igfarben/files/IG_Farben_Reader.pdf#page=33
 36. https://www.bayer.com/en/worldwide/bayer-worldwide
 37. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28825709/
 38. https://www.dr-rath-foundation.org/2018/08/victory-over-cancer/
 39. https://www.dr-rath-foundation.org/2018/07/why-animals-dont-get-heart-attacks-but-people-do/
 40. https://www.youtube.com/watch?v=6GZlKxrmdyA
 41. https://www.unicef.org/media/files/vmd.pdf
 42. https://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0009/113877/E93944.pdf
 43. https://www.movement-of-life.org/

Jeśli chcesz wesprzeć cele tego Listu, to możesz:

 • wysłać e-mail do Sekretarza Generalnego ONZ Guterresa na e-mail guterres@unhcr.ch / sgcentral@un.org / sg@un.org
 • Możesz też skontaktować się z politykami w swoim kraju – gdziekolwiek mieszkasz
 • zainicjować projekt ogrodniczy w swojej społeczności, szkole, domu seniora lub w innym miejscu.