Dr van Dissel over de wetenschappelijke basis van de strategie van de
Nederlandse regering om de coronavirus omicron pandemie te bestrijden:

Het korte antwoord is:
Dat weten we nog niet!

Dr Jaap van Dissel, voorzittter van het Outbreak Management Team (OMT), de wetenschappelijke adviesraad van de Nederlandse regering inzake de COVID-19 pandemie, tijdens de landelijke persconferentie op 18 december 2021 – in antwoord op de vraag van een journalist over de wetenschappelijke strategie van de Nederlandse regering tegen de omicron-variant.

 • De Nederlandse regering kent de wetenschappelijke feiten niet
 • De Nederlandse regering heeft geen op wetenschap gebaseerde strategie tegen de omicron- pandemie
 • De Nederlandse regering weigert op wetenschap gebaseerde natuurlijke gezondheidsbenaderingen – die veelbelovend zijn in de strijd tegen omicron – in overweging te nemen en legt in plaats daarvan een nieuwe lockdown op aan het land.
 • Wat is de reden voor zo’n wetenschappelijk onverantwoord politiek besluit. Is het de invloed van de miljarden euro’s kostende farmaceutische investeringsindustrie met gepatenteerde vaccins, op de Nederlandse regering? Worden wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheidsbenaderingen voor de pandemie afgewezen omdat ze niet octrooieerbaar zijn?
 • De Nederlandse bevolking zou er dus voor moeten zorgen dat op wetenschap gebaseerde natuurlijke gezondheidsbenaderingen voor de COVID-19 pandemie deel gaan uitmaken van de volksgezondheidsstrategieën in het land om de omicron-variant te helpen bestrijden en de pandemie te helpen beëindigen.
 • De eerste stap zou een landelijk schoolproject “Onze Kinderen Eerst!” kunnen zijn om vitaminerijke schoolvoeding te verstrekken om het immuunsysteem van onze kinderen te versterken – in plaats van hen te bedreigen met verdere opsluiting, sociaal isolement en gedwongen vaccinaties.

Poster

Een natuurlijke aanpak om Omicron te helpen bestrijden

Nederland in de kijker

Hier volgt een korte samenvatting van de opmerkelijke gebeurtenissen die zich de afgelopen weken in Nederland hebben voorgedaan met betrekking tot de coronavirus pandemie.

 • Alle vaccins die momenteel in Nederland en vele andere landen worden gebruikt, zijn gebaseerd op een experimentele technologie waarbij gen-gebaseerde (RNA of DNA) vaccins worden gebruikt – op basis van de belofte van de fabrikanten dat deze vaccins de COVID-19 pandemie bestrijden.
 • In tegenstelling tot de conventionele op eiwitten gebaseerde vaccins tegen mazelen, polio en andere infectieziekten die levenslang beschermen, bieden de op genen gebaseerde vaccins die momenteel in de Europese Unie worden gebruikt, slechts gedurende enkele maanden (!) enige bescherming – waardoor de regeringen om de paar maanden moeten oproepen tot booster-vaccinaties van de hele bevolking.
 • In oktober 2021 ontdekten wetenschappers van Zweedse universiteiten – in hun werk onafhankelijk van de investerings-business met gepatenteerde vaccins – dat deze RNA/DNA-vaccins mogelijk verwoestende bijwerkingen op lange termijn hebben, waaronder verzwakking van het immuunsysteem en ontwikkeling van kanker.
 • Dit was de reden waarom Dr Rath, oprichter van een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die in Nederland actief is, een open brief schreef aan de Nederlandse premier Mark Rutte waarin hij samenwerking met de Nederlandse regering aanbood om deze potentieel ernstige gezondheidsrisico’s te verminderen, door effectieve en veilige manieren te ontwikkelen om de coronavirus-pandemie – inclusief de omicron-variant – in Nederland en daarbuiten te bestrijden.
 • Dit aanbod was gebaseerd op uitgebreid onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van specifieke combinaties van microvoedingsstoffen – bioactieve natuurlijke moleculen – die in staat zijn alle bekende routes te remmen die het coronavirus gebruikt om de cellen van het menselijk lichaam te besmetten. Deze onderzoeksresultaten zijn uitvoerig gepubliceerd.
 • In een brief van Ms E.M.H.J. van Overveld heeft het kantoor van premier Rutte officieel bevestigd deze informatie te hebben ontvangen van de Dr Rath organisatie. Met minachting voor alle wetenschappelijke feiten ontkende de Nederlandse regering echter zowel de ernstige bijwerkingen van de op genen gebaseerde vaccins, als de beschikbaarheid van doeltreffende en veilige strategieën om de coronavirus-pandemie te helpen bestrijden.
 • In zijn reactie op dit onverantwoordelijke standpunt van de Nederlandse premier besloot Dr Rath publiekelijk dringende vragen te stellen aan de Nederlandse regering, waaronder:
  • Waarom beveelt de Nederlandse regering uitsluitend dergelijke potentieel schadelijke RNA/DNA-vaccins aan miljoenen mensen in het land aan, inclusief aan kinderen?
  • Waarom heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) – een dochterorganisatie van de “Brusselse EU” – uitsluitend zulke RNA/DNA-vaccins toegestaan en geweigerd beschikbare vaccins te registreren die gebaseerd zijn op veel veiliger technologieën, waaronder vaccinaties met eiwit-gebaseerde vaccins of dode (verzwakte virussen) of micronutriënten-suppletie aan te bevelen om het immuunsysteem van de gehele bevolking te versterken?
  • Waarom worden alle door de EMA geregistreerde en door de Nederlandse regering aanbevolen vaccins geproduceerd door een miljardeninvesteringsindustrie die is gebaseerd op de octrooieerbaarheid van vaccins – en waarom worden alle niet-octrooieerbare effectieve strategieën categorisch uitgesloten?
  • Dienen het EMA en de EU-Brussel onder leiding van de Duitse EU-Commissie voorzitter Ursula von der Leyen, de belangen van het Europese volk – of van de Duitse investeringsindustrie met gepatenteerde farmaceutische medicijnen en vaccins, feitelijk werelds grootste exporteur van dergelijke handelswaar?
  • Waarom worden vitamines en andere wetenschappelijk gebaseerde natuurlijke moleculen, erkend door meer dan een half dozijn Nobelprijzen als essentieel voor een optimale immuun-functie, categorisch aan de kant geschoven door politici, die in de eerste plaats in functie werden gestemd om vooral de gezondheid van het volk te beschermen?
  • Waarom weigert de Nederlandse regering categorisch de wetenschappelijke feiten te erkennen over zowel, de potentieel ernstige bijwerkingen van de momenteel gebruikte vaccins, als de beschikbaarheid van veelbelovende effectieve en veilige benaderingen om het immuunsysteem van de bevolking te versterken en de pandemie te helpen bestrijden?
 • Deze dringende vragen, publiekelijk gesteld door Dr Rath aan de Nederlandse regering op 16 december 2021, bleven onbeantwoord. In plaats daarvan belegde de regering slechts twee dagen later, op 18 december – een zaterdagavond (!) – een “noodpersconferentie” om een verbijsterd volk voor de zoveelste keer een landelijke lockdown aan te kondigen.
 • In tegenstelling tot eerdere persconferenties van premier Rutte en minister van Volksgezondheid De Jonge, fungeerden deze twee politici bij deze conferentie slechts als gespreksleiders. De hoofdrol was weggelegd voor Dr van Dissel, de voorzittter van het Outbreak Management Team (OMT), de wetenschappelijke adviesraad van de Nederlandse regering inzake de COVID-19 pandemie.
 • Gezien de publieke onthulling door Dr Rath dat de Nederlandse regering de wetenschappelijke feiten niet kent, was een van de belangrijkste functies van deze persconferentie kennelijk de bevolking van Nederland ervan te verzekeren dat zij kan vertrouwen op de aanbevelingen van haar regering en het wetenschappelijk advies dat zij van haar deskundigen krijgt.
 • Deze strategie werkte averechts. Gevraagd door een journalist tijdens deze persconferentie naar de wetenschappelijke basis waarom ‘boostervaccins’ – die ontwikkeld zijn tegen het oorspronkelijke coronavirus – nu ook zouden moeten werken tegen de sterk gemuteerde omicron-variant, gaf Dr van Dissel openlijk toe: “Het korte antwoord is: Dat weten we nog niet!”
 • Deze persconferentie liet de bevolking nog meer geïrriteerd achter. Hoe is het mogelijk dat de Nederlandse regering – vertrouwend op haar wetenschappelijke deskundigen die “het niet weten” – aan miljoenen mensen boostervaccinaties aanbeveelt zonder te weten of ze werken? Hoe is het mogelijk dat hun regering het hele land weer op slot zet, met verstrekkende gevolgen voor bedrijven, kinderen, gezinnen en de samenleving als geheel?

De belangrijkste vraag die tijdens deze persconferentie onbesproken bleef, was: Zijn er doeltreffende en veilige maatregelen om het immuunsysteem van de bevolking te versterken en veelbelovend te helpen beschermen tegen coronavirussen, waaronder de omicron-variant.

De wetenschappelijke feiten zijn voor iedereen begrijpelijk

 • Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat microvoedingsstoffen in staat zijn om alle paden te blokkeren die coronavirussen gebruiken om het menselijk lichaam te besmetten.
 • Aangetoond is dat microvoedingsstoffen alle bekende varianten van het coronavirus remmen, waaronder alfa-, bèta-, gamma-, delta- en andere varianten.
 • Wat de omicron-variant betreft, zijn de volgende wetenschappelijke feiten belangrijk om te weten:
 1. De omicron-variant van het coronavirus gebruikt dezelfde “toegangsdeur” als alle andere varianten van dit virus om het menselijk lichaam te besmetten, namelijk een eiwit op het oppervlak van onze lichaamscellen dat “ACE2-receptor” wordt genoemd.
 2. Specifieke combinaties van microvoedingsstoffen zijn in staat de cellulaire aanmaak van deze ’toegangsdeuren’ voor de besmetting door in principe alle varianten en mutaties van het coronavirus, aanzienlijk te verminderen.
 3. In feite zijn deze natuurlijke moleculen de enige momenteel beschikbare strategie die in staat is de aanmaak van deze “toegangsdeuren” tot 90% te verlagen – en zo te helpen beschermen tegen alle varianten van het coronavirus.
 • In zijn openbare correspondentie met de Nederlandse premier en de Nederlandse regering heeft Dr Rath hen uitvoerig over deze wetenschappelijke feiten geïnformeerd, met inbegrip van verwijzingen naar de wetenschappelijke publicaties waarin de mechanismen van deze doeltreffende en veilige aanpak van de huidige gezondheidsuitdaging in detail worden beschreven.
 • Aangezien de Nederlandse regering momenteel blijkbaar niet bereid is om gebruik te maken van dit potentieel levensreddende onderzoek, heeft Dr Rath besloten om deze belangrijke informatie rechtstreeks naar de Nederlandse bevolking te brengen. De details van deze op wetenschap gebaseerde natuurlijke aanpak van de COVID-19 pandemie zijn samengevat op het bijgevoegde informatieblad. Als u deze informatie relevant vindt voor uw school, bedrijf of thuis, voel u dan vrij om het af te drukken en onder de aandacht van anderen te brengen.

Ons aanbod aan de bevolking en de regeringen van Nederland en Europa staat

 • Ons onderzoeksteam blijft zich inzetten om zijn volledige wetenschappelijke know-how kosteloos te delen met de regering van Nederland en andere Europese landen. Het doel van een dergelijke samenwerking is duidelijk omschreven: het ontwikkelen van een programma voor de volksgezondheid ter voorkoming van toekomstige pandemieën. Een dergelijk programma moet gebaseerd zijn op de beschikbare kennis over de rol van microvoedingsstoffen als de enige bekende moleculen om het algemene immuunsysteem te versterken en het wetenschappelijke bewijs dat specifieke microvoedingsstoffen kunnen helpen de coronavirus-pandemie op een effectieve en veilige manier te bestrijden.
 • Een dergelijk programma van preventieve gezondheidszorg, gebaseerd op een optimale inname van vitaminerijk voedsel, is natuurlijk niet beperkt tot Nederland of tot geïndustrialiseerde landen in het algemeen. Dergelijke programma’s van op planten gebaseerde gezondheid kunnen overal ter wereld worden uitgevoerd, ook in de meer dan 150 ontwikkelingslanden. Onze stichting heeft een dergelijk programma gelanceerd in Oeganda en andere Afrikaanse landen en u kunt meer inspirerende informatie vinden op de “Movement of life” website, inclusief de levensveranderende ervaring van het opzetten van schooltuinen en gemeenschapstuin-projecten.
 • Onze kinderen zouden de eersten moeten zijn die van dergelijke landelijke programma’s kunnen profiteren. De scholen in Nederland zouden samen met de regering een nationaal initiatief moeten starten om gratis vitaminerijke voeding aan schoolkinderen te verstrekken. Dit zou het immuunsysteem van kinderen in het hele land verbeteren en hen minder vatbaar maken voor COVID-19 en andere infecties. De slogan voor zo’n nationale campagne zou kunnen zijn: Onze kinderen eerst! – Vitaminerijke schoolvoeding om het immuunsysteem van onze kinderen op natuurlijke wijze te versterken – in plaats van hen te bedreigen met verdere schoolsluitingen en verplichte vaccinatie.
 • Voor dergelijke belangrijke initiatieven kunnen we niet langer wachten op een regering die ervoor heeft gekozen om de wetenschappelijke feiten over de gezondheidsvoordelen van microvoedingsstoffen in de strijd tegen COVID-19 opzettelijk te negeren. Iedereen moet begrijpen: Het succes van dergelijke initiatieven hangt af van duizenden ouders en van de samenleving in het algemeen die hun verantwoordelijkheid nemen en de drijvende kracht worden.
 • Ons onderzoeksteam biedt de bevolking en de regering van Nederland een samenwerking aan voor een ander belangrijk project – de ontwikkeling van een nieuw anti-COVID-19 vaccin dat voldoet aan de volgende criteria:
  • Het is gebaseerd op eiwitten, niet op genen, en dus zonder het risico van schadelijke interferentie met de DNA-software van onze lichaamscellen.
  • Het is niet-octrooieerbaar, en dient dus niet als middel om geld te verdienen voor een miljardeninvestering met gepatenteerde vaccins
  • Zodra de werkzaamheid en veiligheid van zo’n superieur vaccin is vastgesteld zou het – gratis – beschikbaar komen voor de bevolking van Nederland en daarbuiten.
 • Wij doen een dergelijk aanbod op basis van onze jarenlange ervaring op het gebied van op eiwitten gebaseerde vaccins, die onder meer heeft geleid tot de ontwikkeling van een universeel vaccin tegen alle vormen van kanker. De details van dit baanbrekende onderzoek zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften die wereldwijd online toegankelijk zijn.

Als de Nederlandse bevolking besluit van dit aanbod gebruik te maken en zijn regering ertoe brengt de bovengenoemde handreiking van wetenschappelijke samenwerking te aanvaarden, zou Nederland een voorbeeldland kunnen worden voor preventieve gezondheidszorg die veel verder gaat dan de bestrijding van infectieziekten.

Nu is de Nederlandse bevolking aan zet!

Dr. M. Rath