Brief van Dr. Rath aan Staatshoofden

Nieuwe Coronavirusmutaties vragen om directe actie
Heroriëntatie van medisch onderzoek en volksgezondheidsstrategieën
Om verder menselijk lijden en economische schade te verminderen –
En uiteindelijk een katastrofe voor de hele mensheid te vermijden.

 


Geachte minister president Mark Rutte,

 

Met deze brief laat ik u kennismaken met een nieuwe wetenschappelijke benadering die belooft het risico op besmetting met ALLE subtypes van het coronavirus te helpen verminderen – met inbegrip van mutaties die al zijn opgetreden en die in de toekomst kunnen optreden. Dit is gebaseerd op het gebruik van effectieve, veilige, bioactieve stoffen die al overal beschikbaar en verkrijgbaar zijn.

 

Ik ben de oprichter van een onafhankelijk non-profit onderzoeksinstituut dat actief is op het gebied van medische wetenschap. Ons team van senior wetenschappers en artsen werkten samen met de tweevoudige Nobelprijswinnaar Linus Pauling. Dr. Pauling was een van de meest vooraanstaande wetenschappers van de 20e eeuw. Zijn ontdekkingen omvatten principes van de immunologie, de basisstructuren van eiwitten, evenals de eerste bekende genetische ziekte en sikkelcelanemie. In zijn latere jaren raakte Dr. Pauling geïnteresseerd in de rol van micronutriënten in de strijd tegen virusziekten, waaronder griep en het menselijke immuundeficiëntievirus (HIV).

 

In de afgelopen twee decennia heeft ons onderzoeksteam dit baanbrekende werk op het gebied van de natuurlijke gezondheid op wetenschappelijke basis voortgezet en onlangs toegepast op de wereldwijde inspanningen om de coronaviruspandemie onder controle te krijgen.

 

Coronaviruspandemie en beperkingen van de huidige vaccinatiestrategieën

 

De coronaviruspandemie bedreigt mensenlevens en de economie van uw land en de hele wereld op ongekende wijze. Terwijl sommige vaccins zijn geïntroduceerd in de hoop coronavirusinfecties onder controle te krijgen, verlammen nieuwe mutanten van het virus opnieuw hele landen in de zoveelste pandemiegolf. Erger nog, elke nieuwe mutatie kan alle eerdere vaccins, die zijn ontwikkeld tegen het coronavirus dat verantwoordelijk is voor de Covid-19-pandemie, ongeldig maken.

 

Ondanks de beweringen van sommige vaccinfabrikanten dat hun producten ook zouden “werken” tegen nieuwe coronavirusmutaties, is er geen enkel voorbeeld van wetenschappelijk bewijs – in de vorm van een klinische studie – waar deze vaccins daadwerkelijk zijn getest bij patiënten die met dergelijke mutaties zijn besmet.

In deze situatie, waarin gevestigde belangen de politieke besluitvorming beïnvloeden en de publieke opinie domineren, is het essentieel om deze belangen te analyseren en vooral om alternatieven te laten zien met betrekking tot de manier waarop deze pandemie en al haar mutaties een halt kan worden toegeroepen.

De wetenschappelijke feiten die iedereen kan begrijpen

 • Constante mutatie van een virus – een lichte herstructurering van de architectuur (genetische volgorde) – is geen uitzondering, maar de regel in de virale wereld. Virusmutaties zijn niet zomaar een toevallige gebeurtenis, maar een overlevingsmechanisme dat hen in staat stelt te ontsnappen aan de immuunafweer van levende wezens (gastheren) die ze besmetten, inclusief de mens. Het griepvirus muteert bijvoorbeeld zo regelmatig dat de ontwikkeling van nieuwe vaccins (griepprikken) in wezen elk griepseizoen nodig is omdat het gemuteerde virus ontsnapt aan de bescherming van eerdere griepvaccins.
 • Het coronavirus muteert in een hoog tempo, waarbij binnen een jaar na de huidige pandemie verschillende mutaties zijn opgetreden, onder meer in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Deze eerste mutaties zijn slechts het ’topje van de ijsberg’, aangezien elke nieuwe mutatie de mensheid bedreigt met een nieuwe pandemie.
 • Sommige vaccins worden momenteel gepromoot om te helpen bij de bestrijding van de pandemie van het coronavirus – die allemaal zijn ontwikkeld tegen het subtype van het coronavirus dat eind 2019 uit China afkomstig is. Bij elke nieuwe mutatie van het coronavirus is het echter volstrekt onduidelijk of de beschikbare vaccins ook bescherming bieden tegen nieuwe mutaties.
 • Zelfs als zou blijken dat de momenteel beschikbare vaccins enige bescherming bieden tegen een of andere nieuwe mutatie, zullen toekomstige mutaties van het coronavirus deze bescherming vrijwel zeker omzeilen. Het voorspelbare gevolg is dat de wereld bij elke nieuwe mutatie van het coronavirus het risico loopt te worden blootgesteld aan een crisis die vergelijkbaar is met de crisis die de wereld nu sinds begin 2020 doormaakt.

Het dilemma van de vaccinfabrikanten

 • Alle momenteel gepromootte vaccins uit de Verenigde Staten van Amerika en bepaalde Europese landen worden geproduceerd door farmaceutische bedrijven die hun return on investment (ROI) verkrijgen door deze producten te patenteren.
 • Om een dergelijke return on investment voor hun aandeelhouders te realiseren, gebruiken farmaceutische bedrijven een leger van lobbyisten in de geneeskunde en de media om ervoor te zorgen dat in de perceptie van de politieke besluitvormers en het grote publiek:
 1. de vaccins die ze op de markt brengen worden gezien als de enige oplossing voor de coronaviruspandemie;
 2. de momenteel beschikbare vaccins worden beschouwd als doeltreffend tegen alle mutaties van het virus – ook al zijn er geen gegevens van klinische studies beschikbaar en moeten zij een strategie van “wetenschap door middel van een persbericht” gaan volgen;
 3. elke andere wetenschappelijke aanpak om de coronaviruspandemie effectief te bestrijden, wordt in het openbaar in diskrediet gebracht als “nepnieuws”.
 • De meest effectieve manier voor de vaccinfabrikanten om controle te houden over het politieke besluitvormingsproces en het wereldwijde publieke debat is om de ‘broncode’ – de blauwdruk voor de exacte structuur van hun vaccinmoleculen – in absolute geheimhouding te houden. Met behulp van de argumenten ‘eigendomsinformatie’ en ‘octrooibescherming’ verzekeren deze bedrijven zich zo van een gevaarlijk ‘kennismonopolie’ als basis voor hun totale controle.
 • Deze strategie van bedrijfsgeheim heeft verstrekkende gevolgen – vooral in het licht van het snel muterende coronavirus: de voorwaarde voor het bestrijden van een groot aantal coronavirusmutaties, gebaseerd op een vaccinatiestrategie, is een open, internationale uitwisseling van wetenschappelijke informatie over de exacte architectuur van deze vaccin-‘wapens’. Het achterhouden van dergelijke essentiële informatie ontspoort de inspanningen van de mensheid om het hoofd te bieden aan de coronaviruspandemie.
 • Gezien het feit dat in wezen al het onderzoek naar vaccins tijdens de huidige pandemie is gefinancierd met belastinggeld, brengt een dergelijke “geheimhoudingsstrategie” van de vaccinfabrikanten niet alleen het leven van miljoenen mensen in gevaar . Ook is het politiek gezien onaanvaardbaar en moreel gezien verachtelijk.

Deze feiten zouden u, als politieke besluitvormer, en de bevolking van uw land, wakker moeten schudden om de impasse van geïsoleerde vaccinatiestrategieën voor het beëindigen van de huidige pandemie te doorbreken.

 

In deze situatie bestaat er een objectieve en dringende noodzaak om nieuwe wetenschappelijke doelen te definiëren als basis voor een succesvolle en duurzame bescherming tegen coronaviruspandemieën voor de mensen in de wereld.

Een wetenschappelijk onderbouwde, veilige en betaalbare strategie om alle coronavirusmutaties te helpen voorkomen

Er is slechts één wetenschappelijk dwingende, politiek verantwoorde – en vooral logische – manier om de beperkingen van de huidige strategieën om de coronaviruspandemie onder controle te krijgen, te overwinnen: de internationale wetenschappelijke focus moet verschuiven van het proberen te identificeren van vaccins tegen een groeiend aantal coronavirusmutaties naar het verkennen van de universele verdedigingsmechanismen waarmee menselijke cellen het lichaam kunnen verdedigen tegen potentieel alle subtypes en mutaties van het coronavirus.

Sinds het begin van de huidige pandemie richt de internationale onderzoeksgemeenschap zich op de ontwikkeling van een vaccin dat de binding van het coronavirus aan de cellulaire receptor (ACE2)3 – het virale ‘anker’ en de ’toegangsdeur’ aan het oppervlak van menselijke cellen – kan blokkeren, waardoor het virus het menselijk lichaam infecteert. De keerzijde van deze strategie ligt voor de hand: voor een hoog tempo van coronavirusmutaties is een veelvoud aan vaccins nodig om de toekomstige pandemieën als gevolg van verschillende coronavirusvarianten ook maar enigszins onder controle te krijgen.

Met het oog op dit dilemma heeft ons onderzoeksteam vanaf het begin van deze pandemie gekozen voor een wetenschappelijke benadering dat belooft de mensen in de wereld te beschermen tegen potentieel alle coronavirusmutaties – de huidige en toekomstige. Om dit doel te bereiken heeft ons onderzoeksteam de verdedigingsmechanismen bestudeerd waarmee menselijke cellen zich beschermen tegen aanvallen van elk type coronavirus, evenals de biologische moleculen die deze processen reguleren.

In de eerste stap hebben we ons gericht op het verminderen van het aantal (expressie) van de ACE2 celoppervlakte receptoren – de toegangspoort voor alle bekende subtypes van coronavirussen. Vervolgens hebben we de invloed van micronutriënten op de remming van andere belangrijke cellulaire mechanismen van coronavirusinfecties bestudeerd.

Er is slechts één categorie van moleculen die zo’n uitgebreide taak kan uitvoeren om de cellulaire software (DNA) te reguleren, de productie van eiwitten die nodig zijn voor coronavirusinfectie (ACE2-receptoren) te verlagen en de hele machinerie van door het virus gekaapte enzymen te beteugelen om zich te kunnen repliceren binnen de menselijke cellen. Deze moleculen zijn micronutriënten en bevatten vitaminen, mineralen en andere natuurlijke, bioactieve stoffen.

Onze uitgebreide onderzoeken hebben de meest effectieve bioactieve moleculen bepaald in de verdediging tegen de coronavirusinfectie van menselijke cellen. Bovendien heeft ons onderzoek aangetoond dat deze natuurlijke moleculen het meest effectief zijn in het verstoren van de belangrijkste mechanismen van coronavirusinfecties wanneer ze worden gebruikt in specifieke combinaties die de individuele componenten in staat stellen om synergetisch te interageren.

Specifieke micronutriëntencombinaties zijn in staat om alle bekende sleutelmechanismen van coronavirusinfecties gelijktijdig te remmen, inclusief:

 1. De significante remming van de binding van coronavirus oppervlakte-eiwitten (pieken) aan ACE2-receptoren – de ankers en toegangsdeuren van coronavirussen – op het oppervlak van menselijke cellen.
 2. De significante remming van de productie van ACE2-receptoren in menselijke cellen, waardoor de binding van coronavirussen aan menselijke cellen en hun toegang tot het lichaam wordt beperkt.
 3. De significante remming van alle belangrijke eiwitten (enzymen) die betrokken zijn bij de opname en vermenigvuldiging van coronavirussen in menselijke cellen.
 4. Een significante toename van de algemene functie van het immuunsysteem, met inbegrip van de productie van afweercellen (witte bloedcellen of leukocyten), hun onvermogen om te migreren naar de plaats van de infectie (chemotaxis), en hun vermogen om virussen en andere infectieuze indringers te verwijderen (fagocytose).

 

De volgende grafiek vat de dwingende noodzaak voor een heroriëntatie van het internationale onderzoek, om zo de kans op het bereiken van een uitgebreide controle van coronaviruspandemieën te vergroten samen.

Focus van de Vaccinatiestrategie:

Het blokkeren van een subtype van het coronavirus

Vaccinatiestrategie tegen coronaviruspandemie

Alle vaccins die momenteel op mensen worden toegepast met de belofte om de huidige pandemie te helpen beteugelen, zijn ontwikkeld tegen het subtype coronavirus dat eind 2019 voor het eerst in China verscheen.

Aangezien antilichamen specifiek zijn gemodelleerd tegen de oppervlaktestructuren (stekels) van dit specifieke subtype van het coronavirus, is het onwaarschijnlijk dat de huidige vaccins bescherming bieden tegen mutaties zoals eind 2020 voor het eerst verschenen in het Verenigd Koninkrijk (VK).

Beweringen dat een vaccinatie vandaag ook bescherming biedt tegen toekomstige mutaties van het coronavirus (in de bovenstaande afbeelding aangeduid met ‘X’ en ‘Y’) zijn onjuist en onverantwoordelijk. Integendeel, elke nieuwe mutatie van het coronavirus is potentieel in staat om patiënten te besmetten die al gevaccineerd zijn. Zo wordt de mensheid bij elke nieuwe virusmutatie blootgesteld aan het risico van een soortgelijke of zelfs grotere crisis dan die welke zich als gevolg van de Covid-19-pandemie heeft voorgedaan.

Focus van de Micronutriëntenstrategie:

Versterking van de verdediging van menselijke lichaamscellen tegen aanvallen van alle subtypes van coronavirussen.

Micronutriëntenstrategie tegen coronaviruspandemie

De toepassing van micronutriënten in de strijd tegen de coronaviruspandemie gaat heel anders te werk dan bij vaccins. Het maakt gebruik van het bekende vermogen van deze bioactieve stoffen om de weerstand van de lichaamscellen tegen virussen en andere besmettelijke stoffen te versterken.

Ons onderzoek toont aan dat specifieke combinaties van micronutriënten (weergegeven als diamantvormen in bovenstaande grafiek) effectief zijn tegen coronavirussen. Deze combinaties van micronutriënten zijn in staat om alle belangrijke mechanismen van coronavirusinfectie van menselijke cellen te remmen. Dit omvat de remming van virale binding aan het celoppervlak, celinvoer, evenals virale vermenigvuldiging binnen de cellen. Bovendien is bekend dat micronutriënten de algemene afweermechanismen van het immuunsysteem versterken. Dit omvat de productie van immuuncellen, hun migratie naar de plaats van infectie en hun vermogen om virussen en andere infectieuze indringers (fagocytose) te doden en te verwijderen.
Meer details over dit baanbrekende onderzoek zijn gedocumenteerd op de onderstaande websites.

Further details of this groundbreaking research are documented on the websites listed below.


 

Samenvattend: micronutriënten remmen tegelijkertijd verschillende belangrijke mechanismen die door het coronavirus worden gebruikt om menselijke cellen te infecteren, in het bijzonder de binding aan celoppervlakte receptoren, de opname (internalisatie) van het virus in de cellen, en de vermenigvuldiging (virale replicatie) binnen deze cellen. Daarnaast zijn micronutriënten de enige moleculen waarvan bekend is dat ze de algehele immuunafweer in het menselijk lichaam stimuleren. Meer details over deze onderzoeken zijn te vinden op de onderstaande websites.

Dit baanbrekende onderzoek wordt verder gevalideerd door de eerste klinische studies die aantonen dat hoge doses vitamine C niet alleen coronavirusinfecties kunnen voorkomen, maar ook het sterftecijfer (mortaliteit) van ernstig geïnfecteerde, gehospitaliseerde coronaviruspatiënten kunnen halveren – een effect dat niet gedocumenteerd is voor een van de huidige vaccins of farmaceutische geneesmiddelen.

Met deze brief wordt u, als staatshoofd, officieel geïnformeerd over het potentieel van deze grote doorbraak om de coronaviruspandemie in uw land te bestrijden.

Met onmiddellijke ingang moet de aanbeveling van een verhoogde inname van specifieke micronutriënten worden beschouwd als een effectieve, veilige en betaalbare maatregel voor de volksgezondheid waar ook ter wereld. Ons onderzoeksteam is bereid om onze volledige knowhow gratis te delen met elke regering ter wereld die bereid is om deze kennis toe te passen – en uit te breiden door middel van verder onderzoek.

Bovendien is met deze informatie elke bewering dat de momenteel beschikbare vaccins de enige manier zijn om de coronaviruspandemie te bestrijden, niet langer geldig. Daarom mag geen enkele burger ter wereld worden gedwongen zich te laten vaccineren met de momenteel beschikbare vaccins met het argument dat er zogenaamd geen andere middelen beschikbaar zijn om de coronaviruspandemie onder controle te krijgen.

Vanaf vandaag doet elke politicus die dergelijke onhoudbare beweringen doet, dit in strijd met de gevestigde wetenschappelijke feiten. Hoewel men natuurlijk verschillende opvattingen kan hebben over politieke, religieuze en filosofische kwesties, zal elke leider die ervoor kiest om wetenschappelijke feiten te negeren of zelfs te ontkennen, een zeer riskante weg vinden om te volgen. Zij zullen uiteindelijk in de rechtbanken van de wereld verantwoordelijk worden gehouden voor het in gevaar brengen van de gezondheid en het leven van de mensen die hen in functie hebben gestemd.

Ik vertrouw erop dat u gebruik zult maken van deze levensreddende informatie ten behoeve van de mensen en de economie van uw land. Vanwege de urgentie van deze zaak voel ik de verantwoordelijkheid om ook de mensen in uw land te informeren over de gezondheidsinformatie in deze brief en deze voor hen toegankelijk te maken door deze brief openbaar te maken.

In naam van de bevolking van uw land en die van de wereld dring ik er bij u op aan om onmiddellijk actie te ondernemen!

Met vriendelijke groet,

Dr. Matthias Rath, M.D.


Verhef je stem!

Voor meer informatie:

 • Wetenschappelijke basis: https://www.jcmnh.org
 • Dr. Rath Research Institute: https://www.drrathresearch.org
 • Dr. Rath Health Foundation: https://www.dr-rath-foundation.org
 • Coronavirusonderzoek: https://www.dr-rath-education.org

Bronnen uit de tekst:

 1. https://www.dr-rath-foundation.org/go/linus-pauling/
 2. https://www.nytimes.com/2021/01/04/world/europe/uk-lockdown.html
 3. https://virological.org/t/preliminary-genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-the-uk-defined-by-a-novel-set-of-spike-mutations/563
 4. https://www.researchsquare.com/article/rs-52778/v2
 5. https://www.dr-rath-health-alliance.org/go/complaint-spahn

Deel het ook met andere politieke kabinetsleden:

Naam Politieke partij Emailadres Twitter
Roy van Aalst PVV r.vaalst@tweedekamer.nl @rvanaalst
Thierry Aartsen VVD t.aartsen@tweedekamer.nl
Fleur Agema PVV m.agema@tweedekamer.nl @FleurAgemaPVV
Mahir Alkaya SP m.alkaya@tweedekamer.nl
Mustafa Amhaouch CDA m.amhaouch@tweedekamer.nl
Gerard van den Anker CDA g.vdanker@tweedekamer.nl
Khadija Arib PvdA k.arib@tweedekamer.nl
Lodewijk Asscher PvdA l.asscher@tweedekamer.nl
Farid Azarkan DENK f.azarkan@tweedekamer.nl @F_azarkan
Thierry Baudet FvD t.baudet@tweedekamer.nl
Bente Becker VVD b.becker@tweedekamer.nl @bentebecker
Sandra Beckerman SP s.beckerman@tweedekamer.nl @SandraBeckerman
Harm Beertema PVV h.beertema@tweedekamer.nl
Salima Belhaj D66 s.belhaj@tweedekamer.nl
Joba van den Berg CDA j.vdberg@tweedekamer.nl
Niels van den Berge GL n.vdberge@tweedekamer.nl
Vera Bergkamp D66 v.bergkamp@tweedekamer.nl
Marijke van Beukering-Huijbregts D66 m.vanbeukering@tweedekamer.nl @Marijke_vB
Roelof Bisschop SGP r.bisschop@tweedekamer.nl
Martijn Bolkestein VVD m.bolkestein@tweedekamer.nl @MBolkestein
Albert van den Bosch VVD albert.vandenbosch.10
Martin Bosma PVV M.Bosma@tweedekamer.nl
André Bosman VVD a.bosman@tweedekamer.nl
Achraf Bouali D66 a.bouali@tweedekamer.nl
Corrie van Brenk 50PLUS c.vbrenk@tweedekamer.nl @CvanBrenk
Laura Bromet GL l.bromet@tweedekamer.nl
Eppo Bruins CU e.bruins@tweedekamer.nl
Kathalijne Buitenweg GL K.buitenweg@tweedekamer.nl
Chris van Dam CDA C.vDam@tweedekamer.nl @chrisvandamcda
Antje Diertens D66 a.diertens@tweedekamer.nl @AntjeDiertens
Tony van Dijck PVV t.vdijck@tweedekamer.nl
Emiel van Dijk PVV e.vdijk@tweedekamer.nl
Gijs van Dijk PvdA g.vdijk@tweedekamer.nl
Jasper van Dijk SP jasper.vdijk@tweedekamer.nl
Klaas Dijkhoff VVD k.dijkhoff@tweedekamer.nl
Pia Dijkstra D66 p.dijkstra@tweedekamer.nl @piadijkstra
Remco Dijkstra VVD r.dijkstra@tweedekamer.nl
Carla Dik-Faber CU c.dik@tweedekamer.nl
Jessica van Eijs D66 j.veijs@tweedekamer.nl @JessicaVanEijs
Zohair El Yassini VVD z.elyassini@tweedekamer.nl
Corinne Ellemeet GL c.ellemeet@tweedekamer.nl
Eva van Esch PvdD eva.vanesch@tweedekamer.nl
Sietse Fritsma PVV s.r.fritsma@tweedekamer.nl
Frank Futselaar SP f.futselaar@tweedekamer.nl
Lenny Geluk-Poortvliet CDA l.geluk-poortvliet@tweedekamer.nl
Tobias van Gent VVD t.vgent@tweedekamer.nl @Tobiasvangent
Henk van Gerven SP h.vgerven@tweedekamer.nl
Jaco Geurts CDA j.geurts@tweedekamer.nl
Machiel de Graaf PVV m.dgraaf@tweedekamer.nl
Stieneke van der Graaf CU s.vandergraaf@tweedekamer.nl
Dion Graus PVV d.graus@tweedekamer.nl
Tjeerd de Groot D66 t.dgroot@tweedekamer.nl @TjeerdD66
Maarten Groothuizen D66 m.groothuizen@tweedekamer.nl @GroothuizenD66
Wybren van Haga FvD w.vhaga@tweedekamer.nl
Mark Harbers VVD m.harbers@tweedekamer.nl
Rudmer Heerema VVD r.heerema@tweedekamer.nl
Pieter Heerma CDA P.Heerma@tweedekamer.nl
Lilian Helder PVV l.helder@tweedekamer.nl
Martijn van Helvert CDA m.vhelvert@tweedekamer.nl
Sophie Hermans VVD s.hermans@tweedekamer.nl
Maarten Hijink SP m.hijink@tweedekamer.nl
Kirsten van den Hul PvdA k.vdhul@tweedekamer.nl
Chris Jansen PVV c.jansen@tweedekamer.nl @eerlijkzeggen
Rob Jetten D66 r.jetten@tweedekamer.nl @RobJetten
Léon de Jong PVV Leondejong@tweedekamer.nl
Sadet Karabulut SP skarabulut@sp.nl skarabulut@sp.nl
Bart van Kent SP b.vkent@tweedekamer.nl
John Kerstens PvdA j.kerstens@tweedekamer.nl
Jesse Klaver GL j.klaver@tweedekamer.nl
Daniel Koerhuis VVD d.koerhuis@tweedekamer.nl @danielkoerhuis
Sven Koopmans VVD s.koopmans@tweedekamer.nl
Femke Merel van Kooten-Arissen vKA femkemerelvankooten@tweedekamer.nl @FemkeMerel
Alexander Kops PVV a.kops@tweedekamer.nl
Suzanne Kröger GL s.kroger@tweedekamer.nl @suzanne_GL
Henk Krol Krol h.krol@tweedekamer.nl
Anne Kuik CDA a.kuik@tweedekamer.nl
Attje Kuiken PvdA a.kuiken@tweedekamer.nl
Tunahan Kuzu DENK t.kuzu@tweedekamer.nl
Peter Kwint SP p.kwint@tweedekamer.nl
Antoinette Laan-Geselschap VVD a.laan@tweedekamer.nl @Antoinettelaan
Cem Laçin SP c.lacin@tweedekamer.nl
Tom van der Lee GL t.vdlee@tweedekamer.nl @TomvanderLee
Renske Leijten SP r.leijten@tweedekamer.nl
Roald van der Linde VVD r.vdlinde@tweedekamer.nl
Helma Lodders VVD h.lodders@tweedekamer.nl
Barry Madlener PVV b.madlener@tweedekamer.nl
Lilian Marijnissen SP lilianmarijnissen@sp.nl @MarijnissenL
Gidi Markuszower PVV g.markuszower@tweedekamer.nl
Maurits von Martels CDA m.vmartels@tweedekamer.nl
Paul van Meenen D66 p.vmeenen@tweedekamer.nl @Paul_van_Meenen
Jan Middendorp VVD secretariaat.middendorp@tweedekamer.nl @Jan_Middendorp
Harry van der Molen CDA h.vdmolen@tweedekamer.nl
William Moorlag PvdA w.moorlag@tweedekamer.nl
Agnes Mulder CDA agnes.mulder@tweedekamer.nl
Edgar Mulder PVV edgar.mulder@tweedekamer.nl
Tom van den Nieuwenhuijzen GL t.vdnieuwenhuijzen@tweedekamer.nl
Henk Nijboer PvdA h.nijboer@tweedekamer.nl
Chantal Nijkerken-de Haan VVD C.Nijkerken@tweedekamer.nl
Michiel van Nispen SP m.vnispen@tweedekamer.nl
Bram van Ojik GL a.vojik@tweedekamer.nl @BramvanOjikGL
Pieter Omtzigt CDA pieter.omtzigt@tweedekamer.nl
Gerrit Jan van Otterloo 50PLUS g.otterloo@tweedekamer.nl
Esther Ouwehand PvdD esther.ouwehand@tweedekamer.nl
Selçuk Öztürk DENK s.ozturk@tweedekamer.nl
Nevin Özütok GL n.ozutok@tweedekamer.nl @NevinOzutok
Hilde Palland CDA H.Palland@tweedekamer.nl
Jan Paternotte D66 j.paternotte@tweedekamer.nl @jpaternotte
René Peters CDA r.peters@tweedekamer.nl
Lilianne Ploumen PvdA l.ploumen@tweedekamer.nl
Wytske Postma CDA w.postma@tweedekamer.nl depaterCDA22
Ronald van Raak SP rvraak@sp.nl
Lammert van Raan PvdD Lammert.vanraan@tweedekamer.nl
Rens Raemakers D66 r.raemakers@tweedekamer.nl @rensraemakers
Kelly Regterschot VVD k.regterschot@tweedekamer.nl @RegterschotK
Wim-Jan Renkema GL w.renkema@tweedekamer.nl
Raymond de Roon PVV r.deroon@tweedekamer.nl
Léonie Sazias 50PLUS l.sazias@tweedekamer.nl
Rutger Schonis D66 r.schonis@tweedekamer.nl
Gert-Jan Segers CU g.segers@tweedekamer.nl
Matthijs Sienot D66 m.sienot@tweedekamer.nl @MatthijsSienot
Sjoerd Sjoerdsma D66 s.sjoerdsma@tweedekamer.nl @swsjoerdsma
Evert Jan Slootweg CDA e.slootweg@tweedekamer.nl
Bart Smals VVD b.smals@tweedekamer.nl @bsmals
Paul Smeulders GL p.smeulders@tweedekamer.nl
Joost Sneller D66 j.sneller@tweedekamer.nl @sneller
Bart Snels GL b.snels@tweedekamer.nl @bartsnels
Mark Snoeren VVD m.snoeren@tweedekamer.nl
Kees van der Staaij SGP C.vdStaaij@tweedekamer.nl
Chris Stoffer SGP c.stoffer@tweedekamer.nl
Ockje Tellegen VVD Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl
Julius Terpstra CDA j.terpstra@tweedekamer.nl @JHTerpstra
Judith Tielen VVD j.tielen@tweedekamer.nl
Madeleine van Toorenburg CDA m.vtoorenburg@tweedekamer.nl
Hayke Veldman VVD h.veldman@tweedekamer.nl @HaykeVeldman
Kees Verhoeven D66 k.verhoeven@tweedekamer.nl
Joël Voordewind CU j.voordewind@tweedekamer.nl
Aukje de Vries VVD aukjedevries@tweedekamer.nl
Frank Wassenberg PvdD Frank.wassenberg@tweedekamer.nl
Danai van Weerdenburg PVV d.vanweerdenburg@tweedekamer.nl
Lisa Westerveld GL l.westerveld@tweedekamer.nl @Lisawesterveld
Arne Weverling VVD a.weverling@tweedekamer.nl
Steven van Weyenberg D66 s.vweyenberg@tweedekamer.nl @svanweyenberg
Dennis Wiersma VVD d.wiersma@tweedekamer.nl
Jeroen van Wijngaarden VVD j.vwijngaarden@tweedekamer.nl
Geert Wilders PVV g.wilders@tweedekamer.nl
Martin Wörsdörfer VVD m.worsdorfer@tweedekamer.nl
Dilan Yeşilgöz-Zegerius VVD d.yesilgoz@tweedekamer.nl
Erik Ziengs VVD e.ziengs@tweedekamer.nl